Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Podpisano umowe na zadanie: "Opracowanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Luborzycy"
Szanowni Państwo, Miło nam poinformować, że dnia 20.10.2023 r. podpisaliśmy umowę z Wykonawcą na realizację zadania pn.: „Opracowanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Luborzycy”. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompleksowego projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Luborzycy wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego, boiskiem wielofunkcyjnym oraz placem zabaw. Planowany termin realizacji zamówienia: do 14.10.2024 r. Kwota: 343 170,00 zł brutto Firma wybrana w drodze prowadzonego postępowania, tj.: SEE Sp. z o.o. ul. Zdobywców Monte Cassino 37/3, 61 – 695 Poznań
Zobacz więcej »
2023-10-24
Zakończony remont dachu w Wysiołku Luborzyckim
Zakończona została realizacja zadania: „Remont fragmentów stropodachu na budynku Oświaty i Wychowania w Wysiołku Luborzyckim, gm. Kocmyrzów – Luborzyca”, realizowanego w oparciu o umowy znak: ZP.272.10.2023 z dnia05.07.2023r. oraz aneksem z dnia 01.09.2023r. Przedmiotem odbioru zadania w pełnym zakresie było: Skrzydło południowe: roboty rozbiórkowe; roboty murowe; warstwy stropodachu; ocieplenie kominów i elewacji; roboty wykończeniowe; instalacja odgromowa. Skrzydło północne: roboty rozbiórkowe; roboty murowe; warstwy stropodachu;ocieplenie kominów i elewacji; roboty wykończeniowe; instalacja odgromowa Roboty budowlane konieczne do wykonania.
Zobacz więcej »
2023-10-24
Podpisano umowę na zadanie: "Modernizacja (przebudowa) dróg dojazdowych do pól w miejscowościach: Marszowice oraz Goszyce"
Dnia 28.09.2023 r. podpisaliśmy umowę z Wykonawcą na realizację zadania pn.: „Modernizacja (przebudowa) dróg dojazdowych do pól w miejscowościach: Marszowice oraz Goszyce” Przedmiot zamówienia obejmuje: * przebudowę drogi gminnej w zakresie nowej nawierzchni asfaltowej jezdni oraz wykonanie obustronnych poboczy - długość 540 m, w miejscowości Marszowice; * przebudowę drogi gminnej w zakresie nowej nawierzchni asfaltowej jezdni oraz wykonanie obustronnych poboczy - długość 380 m, w miejscowości Goszyce . Planowany termin realizacji zamówienia: do 17.11.2023 r. Kwota: 412 141,02 zł brutto Firma wybrana w drodze prowadzonego postępowania, tj.: PRODIM Sp. z o.o. Oskar Niezabitowski ul. Blokowa 14, 31 – 752 Kraków
Zobacz więcej »
2023-10-05
Przebudowa dachu na budynku remizy w Karniowie - zakończona
Zakończono kolejną inwestycję w naszej gminie, a mianowicie przebudowę dachu na budynku remizy w Karniowie. Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego na realizację prac budowlano - remontowych w remizach strażackich w ramach działania Małopolskie OSP. Łączny koszt inwestycji to 473 550 zł brutto.
Zobacz więcej »
2023-10-03
Prace konserwatorskie przy kapliczce slupowej w Wilkowie
Rozpoczęły się prace konserwatorskie przy kapliczce słupowej w Wilkowie - koszt 53 971,13 zł. Zadanie realizowane w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski_2023", Kwota dofinansowania 26 000 zł, czas realizacji – 30 listopada 2023r.
Zobacz więcej »
2023-09-20
Podpisano umowę na zadanie "Budowa kontenerowego zaplecza socjalno – sanitarnego przy boisku sportowo – rekreacyjnym w Łuczycach"
Dnia 07 września 2023 r. podpisano umowę na realizację zadania pn.: Budowa kontenerowego zaplecza socjalno – sanitarnego przy boisku sportowo – rekreacyjnym w Łuczycach . Dzięki współpracy Gminy Kocmyrzów – Luborzyca i Stowarzyszenia Kultury Fizycznej LKS „Kosynierzy” realizowane będzie zadanie na budowę kontenerowego zaplecza socjalno – sanitarnego przy boisku sportowo – rekreacyjnym w miejscowości Łuczyce wraz z wykonaniem: • utwardzenia terenu pod szatnię kontenerową; • instalacji wewnętrznych: wody, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej, • instalacji położonymi poza budynkiem: wody, kanalizacji sanitarnej do zbiornika szczelnego i elektryczną, • zagospodarowanie terenu w postaci wykonania chodnika, ciągu pieszo – jezdnego z miejscami postojowymi; • wykonanie przyłącza wody; • wykonanie zieleni. • Planowany termin realizacji zamówienia: do 26.12.2023 r. Kwota: 1 021 876,01 zł brutto Firma wybrana w drodze prowadzonego postępowania, tj,.: TIMMER Sp. z o.o. ul. Piastowska 8, 42 – 600 Tarnowskie Góry Dzięki realizacji w/w zadania stworzone zostanie w najbliższym czasie dla mieszkańców Gminy, w szczególności dla dzieci i młodzieży nowoczesne i komfortowe zaplecze rekreacyjno – sportowe. Zadanie realizowane jest w ramach programu : „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Zobacz więcej »
2023-09-12
Remonty w placówkach oświatowych
Wakacje to doskonały czas dla samorządów na prowadzenie remontów w placówkach oświatowych. Prezentujemy Państwu pokrótce niektóre efekty tych działań: - Przedszkole Samorządowe "Wesoła Gromadka" w Dojazdowie - remont łazienek, - Samorządowe Przedszkole Akademia Przedszkolaka oraz Żłobek Małe Misie w Wysiołku Luborzyckim - remont dachu i kanalizacji, - Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach – oklejenie folią lustrzaną przeciwsłoneczną okien sali sportowej, wymiana i zabezpieczenie oświetlenia tej sali ( z pomocą rodziców) oraz doraźny remont łazienek, -Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łuczycach- rozbudowa budynku szkoły, remont sali oddziałku przedszkolnego, wykonanie chodnika przy szkole, - Szkoła Podstawowa im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy – rozbudowa szkoły o sale gimnastyczną wraz z zapleczem i salami, remont sal i łazienek w budynku szkoły, - Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Luborzycy - Ogłoszenie przetargu na wykonanie projektu budowy szkoły, - Szkoła Podstawowa w Maciejowicach – złożenie wniosku o dofinansowanie remontu zabytkowego budynku przynależnego do szkoły, - Szkoła Podstawowa w Pietrzejowicach – remont dachu, montaż dodatkowych drzwi między wiatrołapem, a korytarzem, - Szkoła Podstawowa im. 600 – lecia UJ w Wysiołku Luborzyckim – montaż stojaków na rowery i hulajnogi ( przy zaangażowaniu rodziców),
Zobacz więcej »
2023-09-04
Podpisano umowę na zadanie termomodernizacji budynku mieszkalno-usługowego w Łuczycach
Dnia 30 sierpnia 2023 r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania pn.: Termomodernizacja budynku mieszkalno – usługowego, montaż instalacji gazowej wraz z wymianą kotła w miejscowości Łuczyce. W rozstrzygnięciu postępowania na w/w zadanie został wybrany Wykonawca, tj.: Szczepan Gądek Pojałowice 10, 32 – 200 Miechów Po podpisaniu umowy Wykonawca może już rozpocząć realizację prac w terenie. Kwota: 424 802,46 zł brutto Przybliżony, orientacyjny czas realizacji zadania kończy się z dniem 28.11.2023 r. Do tego czasu Wykonawca ma czas, aby zadanie zrealizować przekładając Zamawiającemu końcowy protokół odbioru robót. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalno – usługowego wraz z montażem instalacji gazowej i wymianą kotła w miejscowości Łuczyce.
Zobacz więcej »
2023-08-31
Nowe nawierzchnie w Rawałowicach i Kocmyrzowie
Zakończono realizację zadania polegającego na wykonaniu nowych nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych. W ostatnim etapie ułożone zostały nowe jezdnie w Rawałowicach i Kocmyrzowie.
Zobacz więcej »
2023-08-30
Podpisano umowę na realizację zadania w Szkole Podstawowej w Łuczycach
W dniu dzisiejszym, 09.08.2023 r. podpisaliśmy umowę na realizację zadania: ,,Przebudowa, rozbudowa oraz nadbudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Łuczyce wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz platformą dźwigową” z Firmą Mistar Budownictwo Paweł Miczek, Oskar Miczek, s.c., Zgłobice. Planowany czas realizacji zadania: 365 dni, licząc od dnia zawarcia umowy.
Zobacz więcej »
2023-08-17
Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Luborzycy - ogloszono postępownie na opracowanie projektu rozbudowy
W dniu 02.08.2023 r. ogłoszono postępowanie na wykonanie kompleksowego opracowania projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Luborzycy.
Zobacz więcej »
2023-08-03
6 edycja Rządowego Funduszu Polski Ład - złożono 2 wnioski
Miło nam poinformować, że w ramach 6 edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ostatnich dniach zostały złożone 2 wnioski o 98% dofinansowania do realizacji następujących inwestycji:
Zobacz więcej »
2023-08-03
2024-07-11