Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Podpisano umowę na zadanie: "Modernizacja (przebudowa) dróg dojazdowych do pól w miejscowościach: Marszowice oraz Goszyce"

 

Dnia 28.09.2023 r. podpisaliśmy umowę z Wykonawcą na realizację zadania pn.: „Modernizacja (przebudowa) dróg dojazdowych do pól w miejscowościach: Marszowice oraz Goszyce”

Przedmiot zamówienia obejmuje:
* przebudowę drogi gminnej w zakresie nowej nawierzchni asfaltowej jezdni oraz wykonanie
obustronnych poboczy - długość 540 m, w miejscowości Marszowice;
* przebudowę drogi gminnej w zakresie nowej nawierzchni asfaltowej jezdni oraz wykonanie
obustronnych poboczy - długość 380 m, w miejscowości Goszyce .

Planowany termin realizacji zamówienia: do 17.11.2023 r.
Kwota: 412 141,02 zł brutto

Firma wybrana w drodze prowadzonego postępowania, tj.:
PRODIM Sp. z o.o.
Oskar Niezabitowski
ul. Blokowa 14, 31 – 752 Kraków

2023-10-05