Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zakończony remont dachu w Wysiołku Luborzyckim

Zakończona została realizacja zadania: „Remont fragmentów stropodachu na budynku Oświaty i Wychowania w Wysiołku Luborzyckim, gm. Kocmyrzów – Luborzyca”, realizowanego w oparciu o umowy znak: ZP.272.10.2023 z dnia05.07.2023r. oraz aneksem z dnia 01.09.2023r.

            Przedmiotem odbioru zadania w pełnym zakresie było:

Skrzydło południowe: roboty rozbiórkowe; roboty murowe; warstwy stropodachu; ocieplenie kominów i elewacji; roboty wykończeniowe; instalacja odgromowa.

Skrzydło północne: roboty rozbiórkowe; roboty murowe; warstwy stropodachu;ocieplenie kominów i elewacji; roboty wykończeniowe; instalacja odgromowa

Roboty budowlane konieczne do wykonania.

 

2023-10-24