Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Podpisano umowę na zadanie "Budowa kontenerowego zaplecza socjalno – sanitarnego przy boisku sportowo – rekreacyjnym w Łuczycach"

Dnia 07 września 2023 r. podpisano umowę na realizację zadania pn.:

Budowa kontenerowego zaplecza socjalno – sanitarnego przy boisku sportowo – rekreacyjnym w Łuczycach .

Dzięki współpracy Gminy Kocmyrzów – Luborzyca i Stowarzyszenia Kultury Fizycznej LKS „Kosynierzy” realizowane będzie zadanie na budowę kontenerowego zaplecza socjalno – sanitarnego przy boisku sportowo – rekreacyjnym w miejscowości Łuczyce wraz z wykonaniem:

  • utwardzenia terenu pod szatnię kontenerową;
  • instalacji wewnętrznych: wody, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej,
  • instalacji położonymi poza budynkiem: wody, kanalizacji sanitarnej do zbiornika szczelnego i elektryczną,
  • zagospodarowanie terenu w postaci wykonania chodnika, ciągu pieszo – jezdnego z miejscami postojowymi;
  • wykonanie przyłącza wody;
  • wykonanie zieleni.

Planowany termin realizacji zamówienia: do 26.12.2023 r.

Kwota: 1 021 876,01 zł brutto

 

Firma wybrana w drodze prowadzonego postępowania, tj,.:

TIMMER Sp. z o.o.

  1. Piastowska 8,

42 – 600 Tarnowskie Góry

 

Dzięki realizacji w/w zadania stworzone zostanie w najbliższym czasie dla mieszkańców Gminy, w szczególności dla dzieci i młodzieży nowoczesne i komfortowe zaplecze rekreacyjno – sportowe.

 

Zadanie realizowane jest w ramach programu : „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

2023-09-12