Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Szatnia kontenerowa w Łuczycach - utwardzono teren

Zagospodarowano i utwardzono teren pod posadowienie budynku szatni kontenerowej w Łuczycach.

 

Dzięki współpracy Gminy Kocmyrzów – Luborzyca i Stowarzyszenia Kultury Fizycznej LKS „Kosynierzy” realizowane jest zadanie budowy kontenerowego zaplecza socjalno – sanitarnego przy boisku sportowo – rekreacyjnym w miejscowości Łuczyce wraz z wykonaniem:

  • utwardzenia terenu pod szatnię kontenerową;
  • instalacji wewnętrznych: wody, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej,
  • instalacji położonymi poza budynkiem: wody, kanalizacji sanitarnej do zbiornika szczelnego i elektryczną,
  • zagospodarowanie terenu w postaci wykonania chodnika, ciągu pieszo – jezdnego z miejscami postojowymi;
  • wykonanie przyłącza wody;
  • wykonanie zieleni.

 

Planowany termin zakończenia zadania to koniec grudnia, a kwota zadania to 1 021 876,01 zł brutto.

 

Zadanie realizowane jest w ramach poddzialania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskiech na lata 2014-2020.

 

Dofinansowanie na realizację zadania pozyskano z Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

2023-11-09