Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Podpisano umowe na zadanie: "Opracowanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Luborzycy"

Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, że dnia 20.10.2023 r. podpisaliśmy umowę z Wykonawcą na realizację zadania pn.: „Opracowanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Luborzycy”.
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompleksowego projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Luborzycy wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego, boiskiem wielofunkcyjnym oraz placem zabaw.
Planowany termin realizacji zamówienia: do 14.10.2024 r.
Kwota: 343 170,00 zł brutto
Firma wybrana w drodze prowadzonego postępowania, tj.:
SEE Sp. z o.o.
ul. Zdobywców Monte Cassino 37/3,
61 – 695 Poznań

2023-10-24