Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

"Małopolskie OSP 2021" - drugi etap prac w remizie OSP w Karniowie

Roboty budowlano - remontowe na remizie OSP w Karniowie przewidziane do realizacji w II etapie dotyczą przebudowy dachu, co pozwoli na zabezpieczenie obiektu i poprawę warunków bytowych użytkowników. W zakresie robót przewidziano dobudowę poddasza pokrytego dachem dwuspadowym. Zakres robót obejmuje również wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej.

Wniosek o wsparcie finansowe zadania został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 8 kwietnia 2021 r. w ramach Konkursu „Małopolskie OSP 2021”.

Planowany koszt realizacji zadania to kwota 279 900 zł.
Wnioskowane dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego według regulaminu konkursu wynosi maksymalnie do 100 000 zł.

2021-04-08