Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Rozbudowa drogi gminnej w Karniowie

W dniu 22.02.2021 r. w Karniowie rozpoczęły się prace budowlane w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr K600345 w m. Karniów wraz z niezbędną infrastrukturą". Planowana inwestycja ma na celu poprawę jakości układu komunikacyjnego, oraz uregulowanie własności istniejącej drogi. Zadanie zakłada rozbudowę odcinka o długości 206 metrów w zakresie wykonania nowej nawierzchni bitumicznej, wykonania odwodnienia drogi poprzez budowę kanalizacji deszczowej pod drogą oraz odcinka korytek trójkątnych umieszczonych w poboczu. Dodatkowo przebudowane zostaną kolidujące odcinki sieci podziemnych takich jak instalacja gazowa, instalacja wodociągowa, oraz elektroenergetyczna.

Inwestycja zakłada także przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową. Wlot skrzyżowania zostanie rozbudowany i poszerzony. Jednocześnie wzdłuż drogi powiatowej na odcinku ok. 150 metrów zostanie wykonana renowacja rowu drogowego wraz z remontem istniejących przepustów pod zjazdami.

2021-02-27