Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Umowa na przebudowę drogi w Krzysztoforzycach

Dnia 01.12.2020 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzysztoforzyce”, będąca efektem przeprowadzonego postępowania przetargowego. Umowę realizować będzie P.H.U.P. MIKA Jerzy, Marcin, Rafał Migdał, z siedzibą: Nasiechowice 31, 32-200 Miechów.

Wartość umowy: 1 315 935,04 zł. brutto, termin realizacji do dnia 31.05.2021 r.

Zadanie obejmuje: przebudowę drogi gminnej K600326 w miejscowości Krzysztoforzyce, głównie w zakresie budowy chodnika na odcinku ok. 900 mb, przebudowę poboczy, remont i przebudowę jezdni, remont istniejących zjazdów, budowę palisad zbrojonych, budowę urządzeń odwadniających i odprowadzających wodę oraz przebudowę czterech odcinków sieci wodociągowej o łącznej długości 170 mb wraz z towarzyszącą armaturą.

2020-12-15