Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową chodnika

Zakończone zostały prace związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2152 K w miejscowości Łuczyce”.

Zadanie to realizowane było w ramach tzw. Inicjatyw Samorządowych wraz z Powiatem Krakowskim.

Zakres wykonanych robót obejmował budowę chodnika z obustronnym odwodnieniem oraz przebudowę jezdni do szerokości 5,5 m wraz z wykonaniem nowych warstw nawierzchni. Prace wykonane zostały na odcinku 274 mb.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 430 196,50 PLN (brutto), z czego 50% stanowiły środki pochodzące z budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

2020-12-30