Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Fundusz Sołecki: wyposażenie placu zabaw w Luborzycy

W ramach środków z Funduszu Sołeckiego na rok 2020 dwóch sołectw Luborzycy i Kocmyrzowa, przy Szkole Podstawowej Kocmyrzów I w Luborzycy, zostały zamontowane dwa nowe urządzenia wyposażenia placu zabaw.

Są to:
• linarium-stożek – urządzenie sprawnościowe do wspinaczki, z którego równocześnie korzystać może maksymalnie trzech użytkowników, którzy ukończyli siedem lat,
• bocianie gniazdo – huśtawka, przeznaczone maksymalnie dla 2 użytkowników, którzy mogą z niego korzystać równocześnie.

Koszt realizacji zadania: 10 558,63 zł (brutto).

2020-12-21