Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

W miejscowości Pietrzejowice dokonano odbioru końcowego budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 776.

Długość wykonanego odcinka chodnika to 204 mb, a wartość zadania 401 430 zł. Zadanie realizowane było w ramach porozumienia z Województwem Małopolskim, a udział środków budżetu gminy wyniósł 201 430 zł.

2020-12-15