Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Zamknęliśmy kolejny rok gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie.
Nadzorując cały proces, prowadząc akcje edukacyjne w szkołach, głównym celem jest osiągnięcie jak najwyższych wskaźników w zakresie segregacji i recyklingu. Co według założeń ma wpłynąć pozytywnie na koszty funkcjonowania systemu i w konsekwencji wysokość opłaty „śmieciowej” wnoszonej przez mieszkańców. Z analizy danych wynika, iż ilość odpadów zbieranych selektywnie rośnie choć nie tak dynamicznie jak odpadów zmieszanych. Ten trend związany jest bezpośrednio z stale wzrastającą liczbą mieszkańców ale wskazuje także, iż należy zwiększyć wysiłki związane z propagowaniem jak najlepszej segregacji odpadów w naszych domach. Ostatecznie zmniejszenie ilości śmieci wpłynie pozytywnie na stan środowiska oraz zredukuje koszty ich zagospodarowania, którymi jesteśmy wszyscy obciążeni. W ramach podsumowania roku 2023, przedstawiamy informacje dotyczące ilości odpadów odebranych od Mieszkańców Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W celu zwiększenia przejrzystości informacji, masę poszczególnych frakcji odpadów porównujemy do tożsamych wielkości osiągniętych w roku wcześniejszym tj. 2022 r.
Zobacz więcej »
2024-03-15
Ważna, również dla Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, umowa podpisana
W dniu 11.01.2024 r. Zastępca Wójta Wiesław Wójcik uczestniczył w podpisaniu umowy na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju dla naszego regionu. Umowy zostały podpisane przez przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z przedstawicielami Zarządu Województwa Małopolskiego. Dzięki tej umowie Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa, którego nasza gmina jest członkiem otrzyma ponad 22,6 mln złotych m.in. na: wsparcie przedsiębiorstw kultywowanie dziedzictwa kulturowego inwestycje w obiekty turystyczne Środki te zostaną rozdysponowane w ramach otwartych konkursów, które już niebawem będą ogłaszane! Gmina Kocmyrzów - Luborzyca już od wielu lat beneficjentem tych działań w ramach których piszemy projekty i pozyskujemy środki finansowe min. na projekty w zakresie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, a także inicjatyw kulturalnych.
Zobacz więcej »
2024-03-15
32 FINAŁ WOŚP zbliża się wielkimi krokami
W niedzielę 28 stycznia GRAMY dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy WOŚP wspólnie ze sztabem nr #6471 przy Szkoła Podstawowa im. 600-lecia UJ w Luborzycy Mamy nadzieję, że zaGRACIE z nami! Nasi Wolontariusze zwarci i gotowi do pracy Znajdziecie ich już w sobotę 27 stycznia w sklepie Lewiatan, a 28 stycznia w okolicach kościołów i sklepów na terenie całej Gminy. W dniu finału - niedziela 28 stycznia od godziny 16.00 zapraszamy na salę gimnastyczną Szkoły Podstawowej im. 600 lecia UJ gdzie zjawią się wszyscy Wolontariusze i moc serduszek! Zaplanowaliśmy na to szczególne popołudnie różne atrakcje : będą występy dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli z terenu naszej gminy, Cheerleaders Unique oraz artystów i grup tanecznych z Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy W ramach poczęstunku skosztujemy wspaniałych i świeżutkich pączków od lokalnej Firmy Ekler. Tego dnia będzie można skorzystać z bezpłatnych badań wykonywanych w mobilnym SPIROBUSIE, który będzie na parkingu przy szkole. A w ramach światełka do nieba o 19.00 będziemy podziwiać pokaz ogni na zewnątrz Nie zabraknie też licytacji i wspólnych zabaw A może Wy macie jakiś pomysł na ten dzień z nami? Napiszcie do nas wiadomość! Otwórzcie serca i Bądźcie tego dnia z nami! Finał WOŚP już 28 stycznia, ale już dzisiaj możecie wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy poprzez wpłaty do E SKARBONKI https://eskarbonka.wosp.org.pl/fihulenepi
Zobacz więcej »
2024-03-15
Pracodawco szukasz pracownika? EKSPRES PRACA- Punkt Aktywizacji i Treningu dla osób młodych
„EKSPRES PRACA - Punkt Aktywizacji i Treningu dla osób młodych” jest centrum spotkań i doświadczeń związanych z rynkiem pracy. Jesteśmy miejscem, w którym spotykają się wszyscy aktorzy sceny zwanej rynkiem pracy czyli pracodawcy, osoby poszukujące zatrudnienia oraz organizacje i instytucje działające w obszarze pracy. Nasze usługi świadczymy dla osób młodych, zaczynających swoją drogę zawodową. Oferujemy pomoc ukierunkowaną na wspieranie aktywności zawodowej osób młodych mieszkańców powiatu krakowskiego i miasta Krakowa. Dodatkowo wzmacniamy metropolitalny rynek pracy stanowiąc uzupełnienie dla usług Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego oraz Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Dla pracodawców zaś, którzy być może dotąd nie współpracowali z urzędami pracy, chcemy być partnerem do współpracy w warunkach pozaurzędowych. Nasze umiejscowienie na mapie Krakowa – w budynku Dworca Autobusowego, dodatkowo ułatwia spotkanie i nawiązanie wspólnych działań na rzecz metropolitalnego rynku pracy. Naszym potencjalnym partnerom – pracodawcom – oferujemy szeroki wachlarz usług świadczonych przez zespół doświadczonych pracowników. Z zakresu pośrednictwa pracy proponujemy upowszechnianie zgłoszonych informacji o wolnych miejscach pracy, ofertach zatrudnienia, organizację targów i giełd pracy. Dysponujemy również Bankiem CV. Nasi uczestnicy mają możliwość przesłania do nas swoich dokumentów aplikacyjnych, dzięki czemu mamy możliwość skojarzyć kandydatów do pracy ze zgłoszonymi wolnymi miejscami pracy bez zbędnych formalności. W ramach poradnictwa zawodowego organizujemy spotkania informacyjne, pomagamy w doborze kandydatów do pracy, oferujemy wsparcie merytoryczne w kwestiach zatrudnienia cudzoziemców. Klub informacyjny służy nam do prowadzenia rozmów z klientami, funkcjonuje również jako miejsce spotkań pracodawców z potencjalnymi kandydatami do pracy, może również służyć do organizacji minigiełd pracy. Pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem nowych pracowników oraz chcącym skorzystać z finansowych form pomocy oferowanych przez urząd pracy m.in. staży zapraszamy do kontaktu i współpracy z Urzędem Pracy Powiatu Krakowskiego. Staż pozwala na nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do pracy na konkretnym stanowisku przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Odbycie stażu pozwala więc zdobyć doświadczenie zawodowe, stwarzając tym samym większe szanse na uzyskanie zatrudnienia. Na staż może zostać skierowana osoba bezrobotna, na okres od 3 do 6 miesięcy, a osoby, które nie ukończyły 30 roku życia aż do 12 miesięcy. Staże mogą być organizowane między innymi u pracodawców, jednoosobowych przedsiębiorców niezatrudniających pracowników czy w organizacjach pozarządowych. Dodatkowo pracodawcom możemy zaoferować nowatorską formę realizowaną w projekcie pilotażowym pod nazwą Stypendium adaptacyjne – start w zatrudnienie. To nowatorska metoda wspierania osób młodych w procesie zatrudnienia. Polega na sfinansowaniu do 1,5 miesiąca kosztów zatrudnienia tzw. okres próbny u pracodawcy dla osób młodych uczestników pilotażu. Wartość będzie stanowiła - koszty najniższego wynagrodzenia brutto (2024 rok), którą będzie pokrywał Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego w formie stypendium adaptacyjnego na podstawie zawartej umowy z uczestnikiem pilotażu. Umowa będzie określała warunki i zobowiązania dla trzech stron (Powiatowy urząd pracy/ Uczestnik/ Pracodawca - Umowa PUP). DWORZEC GŁÓWNY W KRAKOWIE ul. Bosacka 18 Budynek Małopolskich Dworców Autobusowych s. a. lokal nr -1K-011, poziom -1 Pasażu (tunel Magda od strony ulicy Bosackiej) Godziny otwarcia Punktu Aktywizacji i Treningu EKSPRES PRACA Poniedziałek 8:00 – 17:00 Wtorek - Czwartek 7:30 – 15:30 Piątek 7:30 – 14:30 Niedziela handlowa 9:00 – 13:00 Trzeci tydzień miesiąca od 8:00 do 18:00 Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu osobistego, telefonicznego: 453-012-730 oraz mailowego: eksprespraca@uppk.pl Opracowanie: Paulina Belska, Sabina Bielec-Jarosz Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego
Zobacz więcej »
2024-03-15
Informacja dla mieszkańców których inspekcje terenowe potwierdziły możliwość zamontowania instalacji OZE w ramach programu dofinansowującego
W nawiązaniu do ubiegłorocznych spotkań dotyczących możliwości pozyskania dofinansowania do instalacji OZE uprzejmie informujemy, iż pojawiła się możliwość złożenia wniosku pozyskującego dofinansowanie na Państwa instalacje. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych których inspekcje terenowe potwierdziły możliwość zamontowania instalacji OZE, na spotkania informacyjne dotyczące warunków uczestnictwa w projekcie. Niezbędnym elementem wniosku o środki na Państwa instalacje jest pozyskanie przez gminę umów użyczenia nieruchomości na których mają być montowane instalacje OZE.
Zobacz więcej »
2024-03-15
Poświąteczna Zbiórka choinek 2024
Poświąteczna Zbiórka choinek będzie realizowana w dniach 22.01 -25.01.
Zobacz więcej »
2024-03-15
Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest
Dnia 13 grudnia 2023 r. na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończyły się prace realizowane w ramach programu pn.: „Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca”.
Zobacz więcej »
2024-03-15
Aktualne Statystyki w Programie „Czyste Powietrze” - 2023
Zgodnie z aneksem do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie a Gminą Kocmyrzów - Luborzyca przekazujemy kwartalne dane dotyczące realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Poniżej przedstawiamy dane obejmujące okres od początku trwania Programu do dnia 31.12.2023 r. dla Gminy Kocmyrzów – Luborzyca: LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE I ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Liczba zawartych umów Liczba zrealizowanych przedsięwzięć Kwota wypłaconych dotacji 829 655 336 8 079 482,41 Aktualne informacje dotyczące programu „Czyste Powietrze” dostępne na stronie: https://www.wfos.krakow.pl/ogloszenie-o-zmianie-programu-priorytetowego-czyste-powietrze-od-dnia-03-01-2023-r/ Ekodoradcy zatrudnieni w tut. urzędzie gminy cały czas są do Państwa dyspozycji i na bieżąco opracowują i przekazują kolejne wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie. Przydatne narzędzia do złożenia wniosku o dofinansowanie: Kalkulator dotacji : https://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/ Kalkulator grubości izolacji: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/ Punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” znajduje się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca , Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, I piętro, pok. 23A: Karolina Duk – Główny Ekodoradca Justyna Żelazny – Ekodoradca tel. 12 387 14 10 wew. 41 e-mail: ekoteam@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl
Zobacz więcej »
2024-03-15
Doposażono świetlicę wiejską w Głębokiej
Zakończono realizację zadania pn. „Podniesienie standardów i jakości życia w sołectwie Głęboka poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej”. Całkowita wartość projektu wyniosła 44 333,71 i obejmowała zakup mebli gastronomicznych, lamp, wykonanie zabudowy regałów oraz wykonanie tablicy informującej o pozyskanym dofinansowaniu. Umowa opiewa na 42 857,14 zł, z czego dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego stanowi 30 000,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. „Małopolskie świetlice wiejskie 2023”.
Zobacz więcej »
2024-03-15
Konserwacja kapliczki w Wilkowie zakończona
Zakończone zostało zadanie pn. „Kompleksowa konserwacja kapliczki słupowej w miejscowości Wilków” dofinansowane z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski 2023”. Zadanie obejmowało opracowanie programu prac konserwatorskich wraz z kosztorysem, wykonanie prac konserwatorskich oraz wykonanie tabliczki informującej o udzieleniu dotacji. Kapliczka znajdowała się nad skarpą, która w każdej chwili mogła się osunąć. W ramach zadania przeniesiono kapliczkę w bezpieczne miejsce w obrębie tej samej działki. W nowej lokalizacji wykonano stopę fundamentową oraz izolację pionową i poziomą. Elementy kapliczki zostały poddane konserwacji, a skarpa na której była umiejscowiona została zabezpieczona. Całkowita wartość zadania: 53 971,19 zł. Dofinansowanie: 26 000,00 zł
Zobacz więcej »
2024-03-15
Termomodernizacja w Łuczycach - zakończona
W ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalno – usługowego, montaż instalacji gazowej wraz z wymianą kotła w miejscowości Łuczyce” Gmina Kocmyrzów – Luborzyca pozyskała dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego, Programu TERMO na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła w budynku mieszkalno – usługowym w Łuczycach, ul. Dworska 1 (premia MZG z opcją grantu MZG). Zakres prac termomodernizacyjnych obejmował w szczególności następujące roboty: - ocieplenie elewacji budynku (w tym balkonów), wymiana obróbek i elementów blacharskich; - ocieplenie stropodachu; - ocieplenie stropu nad piwnicami; - wymianę okien w przyziemiu; - wymianę drzwi wejściowych do bu
Zobacz więcej »
2024-03-15
Zmiany w trybie przyjmowania wniosków o dowód osobisty.
W związku z koniecznością wdrożenia nowych rozwiązań technicznych umożliwiających składnie wniosków o dowód osobisty informujemy o planowanym na dzień 28 grudnia br. zablokowaniu możliwości przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego od godz. 12:00 do końca dnia.
Zobacz więcej »
2024-03-15
2019-09-02