Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Podejmowanie działalności gospodarczej – edycja 2022
Przekazujemy informację Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa do osób fizycznych, które chciałyby rozpocząć prowadzenie we własnym imieniu działalności gospodarczej o planowanym naborze wniosków na działanie Podejmowanie działalności gospodarczej. Konkurs na rozpoczęcie prowadzenia firmy odbędzie się najwcześniej w lipcu 2022 roku. Nie ma jeszcze ostatecznie ustalonego z Samorządem Województwa konkretnego terminu, dlatego bardzo prosimy o bieżące monitorowanie sytuacji. Konkursy potrwają co najmniej dwa tygodnie. Samo ogłoszenie ukazuje się na naszej stronie www.koronakrakowa.pl co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem naboru.
Zobacz więcej »
2022-01-28
Zawiadomienie - Sesja Rady Gminy 31.01.2022 r.
Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - /t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1372/, z w o ł u j ę XXXII Sesję Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na dzień 31 stycznia 2022 r. /poniedziałek/ o godz. 10.00. Ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z koronawirusem, Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.
Zobacz więcej »
2022-05-05
Uwaga Ważne zmiany w Programie Czyste Powietrze
Od dzisiaj można składać wnioski w ramach III wersji programu. Wszystkie osoby, których dochód nie przekroczył 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym i mają wydane zaświadczenie potwierdzające dochody mogą złożyć wniosek o najwyższy poziom dofinansowania.
Zobacz więcej »
2022-01-25
XIV edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość"
Przekazujemy informację dotyczącą ogłoszenia XIV edycji konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość" przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
Zobacz więcej »
2022-01-24
Nieodpłatna pomoc prawna - zdalnie
Starostwo Powiatowe w Krakowie informuje, że od 24 stycznia 2022 r. (poniedziałek) do odwołania porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego świadczone będą wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalnie).
Zobacz więcej »
2022-01-24
OSTATNIA SZANSA NA WYMIANĘ STAREGO KOPCIUCHA
W 2022 roku istnieje jeszcze możliwość składania deklaracji w ramach projektu: „Poprawa Efektywności energetycznej poprzez modyfikację systemów ogrzewania, wymianę pieców starego typu, na terenie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, działanie 4.4.1 (Obniżenie poziomu niskiej emisji ZIT).
Zobacz więcej »
2022-01-24
Informacja Stowarzyszenia Metropolii Krakowskiej
Przekazujemy informację Stowarzyszenia Metropolia Krakowska dotyczącą PETYCJI GMIN METROPOLII KRAKOWSKIEJ do PREMIERA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ o zwiększenie środków finansowych dla Polskiej Spółki Gazownictwa na budowę przyłączy gazowych do budynków mieszkalnych.
Zobacz więcej »
2022-01-20
Posiedzenie Zarządu Gminnego ZOSP RP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W dniu 18 stycznia 2022 r. odbyło się, w budynku remizy OSP Goszcza, zebranie Zarządu Gminnego ZOSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Posiedzenie rozpoczęło się od przyjęcia przez Zarząd specjalnej uchwały o uhonorowaniu pana Marka Jamborskiego, Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, tytułem Honorowego Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w uznaniu Jego zasług dla rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych naszej gminy, w okresie 30 latach pełnienia przez Niego funkcji Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2022-01-20
Pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP dotyczący cyberprzestrzeni
Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca informuje, że Prezes Rady Ministrów podpisał zarządzenie wprowadzające pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP, dotyczący cyberprzestrzeni, na obszarze całego kraju. Stopień alarmowy obowiązuje od 18 stycznia 2022 r. (od godz. 23:59) do 23 stycznia 2022 r. (do godziny 23:59).
Zobacz więcej »
2022-01-19
Skrzydła Dobroci 2021
Uprzejmie informujemy, że w terminie 18.01.2022 r. - 4.02.2022 r. można zgłaszać kandydatów w ramach plebiscytu Skrzydła Dobroci 2021. Miejsce składania zgłoszeń: Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca. Kandydatury można zgłaszać także mailowo: biurorady@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl
Zobacz więcej »
2022-01-18
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „SIŁA KOMPETENCJI”
Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie Siła kompetencji realizowanego w ramach Podziałania 8.4.2 Adaptacja do zmian, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w okresie od 15.02.2021-31.12.2022.
Zobacz więcej »
2022-01-18
Segregacja odpadów to obowiązek
Przypominamy, iż w związku z zeszłoroczną nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od 1 stycznia 2021r. obowiązuje powszechny obowiązek segregacji odpadów komunalnych. W związku z tym, wszystkich właścicieli nieruchomości, niezależnie od ich charakteru (budynki mieszkalne, firmy, szkoły, urzędy itp.), obowiązuje segregowanie odpadów komunalnych. Od tej pory niemożliwe jest deklarowanie braku ich segregowania. Każdy ma obowiązek segregowania swoich odpadów i wystawiania ich do odbioru w sposób selektywny – w odpowiednio oznakowanych workach lub pojemnikach.
Zobacz więcej »
2022-01-12
2019-09-02