Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Życzenia Świąteczne 2023
Najserdeczniejsze życzenia spokojnych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia, oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku.
Zobacz więcej »
2024-03-15
I stopień zanieczyszczenia powietrza 09.12.2023r.
Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu krakowskiego. Obowiązuje w dniu 09.12.2023 od godz. 06.00 do 24.00.
Zobacz więcej »
2023-12-09
Nowy Sprzęt dla OSP Marszowice przekazany podczas Wigilii
W dniu 16 grudnia 2023 r. w Marszowicach odbyła się wigilia OSP Marszowice na której Wójt Gminy Marek Jamborski przekazał druhom z OSP Marszowice nowy sprzęt, pozyskany dzięki wsparciu finansowemu z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Przekazany sprzęt dla jednostki OSP Marszowice to: kamera termowizyjna, detektor prądu przemiennego oraz zestaw elektronarzędzi akumulatorowych. Wartość zadania:28 000,00 zł. Wartość dotacji:27 000,00 zł. Wkład własny:1 000,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Zobacz więcej »
2024-03-15
„Spotkajmy się przy wigilijnym stole”.
Przy wspólnym świątecznym stole w dniu 15 grudnia już po raz kolejny spotkali się samotni, starsi, niepełnosprawni mieszkańcy naszej gminy. Spotkanie Wigilijne rozpoczęto od odczytania przez proboszcza Tadeusza Majcher fragmentu Ewangelii mówiącej o wydarzeniu z przed 2000 lat oraz wspólną modlitwą. Licznym Gościom, przybyłym na to wyjątkowe spotkanie serdeczne życzenia świąteczno-noworoczne złożyli Wójt Gminy Marek Jamborski oraz Małgorzata Doniec - Przewodnicząca Rady Gminy, Danuta Sokół -Przewodnicząca GRS. Dla wszystkich uczestników spotkania przygotowano paczki świąteczne wzbogacone światecznymi stroikami wykonanymi przez naszą mieszkankę. Nasza tradycyjna uroczystość była udana i potrzebna o czym świadczą rozmowy uczestników, którzy już umawiali się na kolejne spotkanie w roku przyszłym, a pracownikom socjalnym GOPS przypominali, aby nie zapomnieć o nich za rok. „Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Spotkajmy się przy wigilijnym stole” zrealizowane przez Stowarzyszenie Gmina Aktywna+ było współfinansowane ze środków Wojewody Małopolskiego” przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie -Luborzycy.
Zobacz więcej »
2024-03-15
Diamentowe Gody (1)
W dniu 15 grudnia 2023 roku miała miejsce wyjątkowa uroczystość - Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marek Jamborski oraz Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Ewelina Kałkus, odwiedzili Państwa Stanisławę i Eugeniusza Korfel z Pietrzejowic, którzy obchodzili 60-lecie pożycia małżeńskiego. Z tej okazji Jubilatom złożono serdeczne gratulacje i życzenia kolejnych lat życia, obfitych w zdrowie i radosne chwile. Nie zabrakło również kwiatów i upominków, jak na ten wyjątkowy czas świętowania przystało. Państwo Stanisława i Eugeniusz Korfel zawarli związek małżeński 13 grudnia 1963 roku w Luborzycy. Po ślubie zamieszkali wspólnie w Pietrzejowicach. Jubilaci doczekali się dwóch synów oraz trojga wnucząt. Szanownym Jubilatom Diamentowych Godów serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych wspólnych lat spędzonych w jak najlepszym zdrowiu oraz wzajemnej miłości.
Zobacz więcej »
2024-03-15
Posiedzenie Zarządu Gminnego ZOSP w Maciejowicach
W remizie OSP Maciejowice odbyło się w czwartek 7grudnia 2023 r. posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. W trakcie spotkania Zarząd dokonał podsumowania działalności jednostek OSP naszej Gminy w 2023 roku, a także nakreślił plany działalności Ochotniczych Straży w 2024roku. W posiedzeniu Zarządu Gminnego OSP, które jak już wspomniano odbyło się w Maciejowicach, uczestniczyli obok członków Zarządu, Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, a zarazem Prezes Honorowy Zarządu Gminnego ZOSP Marek Jamborski, Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Małgorzata Doniec, druh Adam Domagała – członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, druh Stanisław Stefańczyk – Prezes Honorowy OSP Skrzeszowice, były wieloletni członek Zarządu Gminnego, starszy brygadier Jacek Hajduk – Dowódca JRG 7 (KM PSP Kraków), ksiądz Andrzej Orlikowski, proboszcz parafii w Goszczy, Kapelan Gminny OSP, Zastępca Wójta GminyWiesław Wójcik, sołtys wsi Maciejowice Tadeusz Witas oraz Dyrektor Szkoły w Maciejowicach Bożena Partyka-Basa. Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się od szczegółowego sprawozdania dotyczącego działalności jednostek OSP naszej gminy w roku 2023, które przedstawił obecnym Prezes Zarządu druh Zbigniew Wawro. Zgodnie z jego treścią do dnia 30 listopada 2023 roku jednostki OSP naszej gminy wyjeżdżały do działań ratowniczych 253 razy. Podczas czwartkowego posiedzenia Zarząd ustalił także terminy Walnych Zebrań Sprawozdawczych w 2024 roku. Pierwsze z nich odbędzie zaczynają się 2 lutego w Maciejowicach, ostatnie zaś 16 lutego w Łososkowicach. W dalszej części posiedzenia druhom za Ich trud, poświęcenie i zaangażowanie w podejmowane działania podziękowali, w krótkich wystąpieniach Wójt Marek Jamborski, Przewodnicza Rady Małgorzata Doniec, druh Adam Domagała oraz st. brygadier Jacek Hajduk. Zgodnie z wieloletnią tradycją grudniowy Zarząd OSP naszej gminy miał również charakter uroczystego spotkania wigilijnego, podczas którego strażacy – ochotnicy, złożyli sobie świąteczne życzenia, łamiąc się opłatkiem, poświęconym przez Kapelana Gminnego OSP księdza proboszcza Andrzeja Orlikowskiego.
Zobacz więcej »
2024-03-15
Nowy sprzęt dla GPR OSP Goszcza (1)
Dzięki wsparciu finansowemu pozyskanemu od Województwa Małopolskiego Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza OSP Goszcza wzbogaciła się o nowe wyposażenie. W dniu 11grudnia br., w remizie OSP Goszcza, Wójt Gminy Marek Jamborski przekazał druhom zakupione dla nich nowe wyposażenie: namiot ratowniczy z wyposażeniem - 1 komplet, kombinezony ratownicze -2 sztuki, ubranie typu sztormiak-1 sztuka, spodnie specjalne BRENTA -1sztuka, koszulki dla ratowników - 5 sztuk. Ponadto pozyskane wsparcie finansowe umożliwiło druhom sfinansowanie udziału w szkoleniach specjalistycznych. Wartość zadania:30 400,00zł, pozyskane dofinansowanie:30 000,00zł.
Zobacz więcej »
2024-03-15
Uwaga! ograniczenia ruchu w Karniowie
W nawiązaniu do informacji otrzymanych od Wykonawcy remontu drogi powiatowej w Karniowie informujemy, że na czas prac bitumicznych droga zostanie zamknięta na dwóch odcinkach (także na odcinku, na którym wg wcześniejszych informacji prace miały być prowadzone połówkowo) w następujących terminach: 13 grudnia 2023 r. (środa) w godz. od ok. 8:00 do ok. 18:00 – zamknięcie odcinka drogi pomiędzy przystankami Głęboka Zakręt i Karniów Szkoła; 14 grudnia 2023 r. (czwartek) w godz. od ok. 8:00 do ok. 18:00 – zamknięcie odcinka drogi pomiędzy przystankiem Karniów Szkoła a granicą z Czulicami. W związku z powyższym zostaną wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu linii 212: w dniu 13 grudnia 2023 r. (środa) w godz. od ok. 8:00 do ok. 18:00 (zamknięcie odcinka drogi pomiędzy przystankami Głęboka Zakręt i Karniów Szkoła) linia 212 zostanie skierowana w obu kierunkach na trasę czasowo zmienioną: Czyżyny Dworzec – … – przystanek Głęboka Staw – droga gminna w m. Głęboka i Karniów – przystanek Karniów Szkoła – Czulice Kościół; zostaną wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu przystanków: - przystanek Karniów Szkoła będzie zlokalizowany w tymczasowej lokalizacji na drodze powiatowej (poza zakresem prac); - bez obsługi pozostanie przystanek Głęboka Zakręt. przewiduje się, że zmiana trasy będzie dotyczyć następujących kursów: - z przystanku Czyżyny Dworzec: z godz. 8:18, 11:23, 15:00 i 16:50; - z przystanku Czulice Kościół: z godz. 9:03, 12:07, 15:47 i 17:40; w dniu 14 grudnia 2023 r. (czwartek) w godz. od ok. 8:00 do ok. 18:00 (zamknięcie odcinka drogi pomiędzy przystankiem Karniów Szkoła a granicą z Czulicami) linia 212 zostanie skierowana na trasę czasowo zmienioną (skróconą): Czyżyny Dworzec – Karniów Szkoła; na pętli w Karniowie autobus będzie oczekiwał na rozkładową godzinę odjazdu w kierunku Krakowa; bez obsługi pozostanie przystanek Czulice Kościół; przewiduje się, że zmiana trasy będzie dotyczyć następujących kursów: - z przystanku Czyżyny Dworzec: z godz. 8:18, 11:23, 15:00 i 16:50; - z przystanku Czulice Kościół: z godz. 9:03, 12:07, 15:47 i 17:40. Wykonawca został zobowiązany do informowania Głównej Dyspozytorni Ruchu MPK o rozpoczęciu i zakończeniu prac każdego dnia. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych termin prac może ulec zmianie lub wydłużeniu. Prace prowadzi firma: COLAS POLSKA Sp. z o.o.; Osoby do kontaktu ze strony Wykonawcy: Maciej Staszczyszyn, tel. 539 530 857; Rafał Zasowski, tel. 880 311 215
Zobacz więcej »
2024-03-15
DRUGI GMINNY KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY
10 grudnia br. na parkingu obok urzędu gminy odbył się Drugi Gminny Kiermasz Bożonarodzeniowy. Głównym organizatorem kiermaszu było Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie - Luborzycy pod honorowym patronatem Wójta Gminy i Przewodniczącej Rady Gminy   Kocmyrzów - Luborzyca.
Zobacz więcej »
2024-03-15
Mikołaj dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami
W piątek 08 grudnia już po raz piąty dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami oraz ich rodzeństwo z terenu naszej gminy odwiedził Święty Mikołaj . Mikołajowi towarzyszył Elf, Olaf i grupa Mikołajek, które na co dzień pracują jako urzędniczki w Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy, ale na ten wyjątkowy wieczór przeobrażają się, zapraszają ekipę Mikołaja, pomagają pakować prezenty, organizują zabawy, warsztaty i poczęstunek.Wszystko po to aby wieczór ten był niezapomniany i na długo wspominany przez naszych mieszkańców, ich rodziców, opiekunów i bliskich. W uroczystości udział wzięli także: Wójt Gminy Marek Jamborski i Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Doniec, którzy korzystając z okazji złożyli zebranym najlepsze życzenia. Serdecznie dziękujemy Wszystkim za obecność i miło spędzony czas.
Zobacz więcej »
2024-03-15
Nowa Karetka w Pogotowiu Ratunkowym w Kocmyrzowie-Luborzycy
Chcielibyśmy aby sygnał karetki jak najrzadziej rozbrzmiewał w naszej gminie. Wiemy jednak jak często służy mieszkańcom. W ciągu roku wyjeżdża ponad 2,5 tyś razy. Tym bardziej cieszy fakt, że dotychczasową karetkę oddziału Krakowskie Pogotowie Ratunkowe w Kocmyrzowie - Luborzycy zastąpi nowa. Jej wartość to ponad pół miliona zł. Karetka spełnia wymogi Narodowego Funduszu Zdrowia, ale również zawiera elementy wykraczające ponad standardy. Na jej pokładzie znajduje się m.in. urządzenie do automatycznego uciskania klatki piersiowej podczas resuscytacji czy videolaryngoskop. Nowy ambulans zastąpi poprzednie auto, które po niemal 5 latach pracy i przejechaniu ponad 200 tys. kilometrów zostanie przekazane do floty rezerwowej KPR. Zespół ratowników z nową karetką zaledwie chwile po przekazaniu kluczyków, wyjechał do zgłoszenia. Dziękujemy Samorządowi Województwa Małopolskiego, Łukasz Smółka - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego za dbałość o bezpieczeństwo naszych mieszkańców.
Zobacz więcej »
2024-03-15
Program „Ciepłe mieszkanie” dla budynków wielorodzinnych z terenu Gminy
Na podstawie wprowadzonych zmian w programie „Ciepłe mieszkanie”, Gmina Kocmyrzów - Luborzyca będzie miała możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe dla budynków wielorodzinnych z terenu Gminy. W celu rozeznania, wszystkie chętne osoby są proszone o zgłoszenie chęci wzięcia udziału w programie do Ekodoradców pracujących w tut. Urzędzie Gminy. Zgłoszeń można dokonywać do 11 stycznia 2024r osobiście w Urzędzie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, I piętro, pok. 23A. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od dochodu i są trzy poziomy dofinansowania, co obejmuje: • zakup i montaż nowego, ekologicznego źródła ciepła – warunek konieczny • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż) • zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego • dokumentację dotyczącą powyższego zakresu. Ewentualnie prowadzona działalność gospodarcza w budynku nie może przekraczać 30 proc. powierzchni całkowitej budynku i będzie wpływała na wysokość dofinansowania (proporcjonalne pomniejszanie). Najpóźniej do 31 stycznia 2024 r. Gmina Kocmyrzów - Luborzyca ma możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (WFOŚiGW). Następnie, po pozytywnej weryfikacji, może zostać zawarta umowa pomiędzy Gminą Kocmyrzów - Luborzyca i WFOŚiGW w Krakowie. Dopiero po podpisaniu umowy Gmina Kocmyrzów - Luborzyca będzie mogła ogłosić nabór wniosków dla budynków wielorodzinnych. Realizacja przedsięwzięcia może nastąpić po zawarciu przez właściciela/najemcę/wspólnotę mieszkaniową umowy z gminą na podstawie złożonych podczas naboru dokumentów. Realizacja przedsięwzięcia musi zakończyć się w 2025 r. Szczegółowe warunki dofinansowania określone są w dokumentacji programu „Ciepłe mieszkanie” – dostępnej na stronie internetowej programu: czystepowietrze.gov.pl, w zakładce „Ciepłe Mieszkanie”
Zobacz więcej »
2023-12-08
2019-09-02