Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Gminne zawody sportowo-pożarnicze
Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kocmyrzowie – Luborzycy Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Goszczy Serdecznie zapraszają na gminne zawody sportowo – pożarnicze, które odbędą się na boisku sportowym w Goszczy dnia 3 lipca 2022 r. o godz. 1500
Zobacz więcej »
2022-06-23
Bezpieczeństwo przy pawilonie „Biedronka” w Kocmyrzowie.
Informujemy, że pomimo ustaleń pomiędzy wykonawcą robót firmą INTER-BUD-POL, a urzędem gminy firma nadal nie wykonała uzgodnionych prac, czyli przejścia dla pieszych i utwardzenia pobocza. W kwietniu urząd wydał pozytywną opinię dotyczącą zmiany organizacji ruchu w okolicy pawilonu. Do chwili obecnej INTER-BUD-POL nie rozpoczął prac w terenie.
Zobacz więcej »
2022-06-30
PRZYPOMNIENIE ! Składanie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)
Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).
Zobacz więcej »
2021-11-25
Kontynuacja prac terenowych w kolejnych miejscowościach
Kontynuacja prac terenowych w kolejnych miejscowościach: Maciejowice, Wiktorowice, Goszyce, Goszcza, Kocmyrzów, Łuczyce, Sulechów, Skrzeszowice, Zastów
Zobacz więcej »
2022-05-16
Ostrzeżenie Hydrologiczne nr 104 gwałtowne wzrosty wód w dniach 1-2.07.2022
Ostrzeżenie Hydrologiczne nr 104 wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego o gwałtownych wzrostach wód w dniach 1-2.07.2022
Zobacz więcej »
2022-07-01
Ostrzeżenie o burzach z gradem 2 stopnia w dniu 1-2.07.2022
Ostrzeżenie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego o burzach z gradem 2 stopnia w dniu 1-2.07.2022
Zobacz więcej »
2022-07-01
Spichlerz Koronny. Z królewskiego nadania” Kolejny nabór wniosków!!!
W dzisiejszych czasach klienci coraz częściej szukają lokalnych produktów i usług dobrej jakości. Marka „Spichlerz Koronny” ma na celu wyróżnienie produktów i usług o najwyższej jakości, wartościowych z punktu widzenia rozwoju obszaru LGD. Ideą, która od początku przyświecała powstawaniu „Spichlerza Koronnego” była chęć promocji i rozpowszechniania wśród mieszkańców oraz turystów produktów i usług najwyższej jakości z terenu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa, do której należy 5 gmin: gmina Michałowice, Kocmyrzów- Luborzyca, Zielonki, Wielka Wieś, Igołomia- Wawrzeńczyce.
Zobacz więcej »
2022-06-29
Ostrzeżenie o upale 3 stopnia w dniach 28.06.-1.07.2022 r.
Ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy ostrzega o upale 3 stopnia w dniach 28.06.-1.07.2022 r.
Zobacz więcej »
2022-06-29
Konsultacje społeczne – Przygotowanie LSR na lata 2023-2027
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa rozpoczyna cykl spotkań terenowych i konsultacji społecznych, mających na celu opracowanie przy udziale mieszkańców naszego obszaru nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Zobacz więcej »
2022-06-27
Ostrzeżenie o upale 2 stopnia w dniach 25-28.06.2022r.
Ostrzeżenie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego o upale 2 stopnia w dniach 25-28.06.2022r.
Zobacz więcej »
2022-06-24
Nabór na Podejmowanie działalności gospodarczej - 4-19.07.2022
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa informuje o naborze wniosków na działanie Podejmowanie działalności gospodarczej, który odbywać się będzie w terminie 4-19 lipca 2022.
Zobacz więcej »
2022-06-24
Wsparcie dla naszych organizacji pozarządowych
Nabór do programu Działaj Lokalnie zakończony. W tegorocznej edycji Programu Działaj Lokalnie dofinansowanie na realizację swoich projektów z Gminy Kocmyrzów-Luborzyca otrzyma:
Zobacz więcej »
2022-06-23
2019-09-02