Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Usługi bankowe dla uchodźców Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Placówka Partnerska Banku Pekao SA w Luborzycy przy ul. Gościnnej 16 posiada możliwość otwarcia bezpłatnych, indywidualnych kont bankowych dla obywateli Ukrainy przebywających czasowo na terenie gminy. Można przyjść bezpośrednio albo umówić się na wyznaczoną godzinę pod numerem tel. +48 123872668. Placówka jest czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 8.00-16.00, a w środy od 10.00 do 16.00.
Zobacz więcej »
2022-03-23
,,MałoPolska słodko smakuje na Wielkanoc” konkurs dla KGW
Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Krakowie serdecznie zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich z terenu województwa małopolskiego do wzięcia udziału w konkursie „MałoPolska słodko smakuje na Wielkanoc”.
Zobacz więcej »
2022-03-22
Wspólne posiedzenie Komisji 21.03.2022 r.
W poniedziałek 22 marca 2022 r. odbyło się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Posiedzenie rozpoczęło się od prezentacji proponowanych projektów logo Gminy. Następnie Komisje podjęły dyskusję dotyczącą funduszu sołeckiego na rok 2023, której wynikiem była decyzja o pozostawieniu funduszu o na kolejny rok. W następnym punkcie realizowanego porządku obrad, Radni wysłuchali informacji Skarbnika Gminy na temat przygotowywanych na najbliższą Sesję Rady Gminy zmian budżetowych oraz zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Zobacz więcej »
2022-03-22
Owacja i bis na koncercie charytatywnym
Gorącymi oklaskami zakończył się wiosenny koncert charytatywny w Szkole Podstawowej im. 600 lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Luborzycy. Orkiestra „Kosynierzy” pod dyrekcją Jarosława Ignaszaka, solistki Estera Wierzbińska i Asia Stoch, a wraz z nimi artystyczna rodzina Kustitskich z Ukrainy zadbali by ten wieczór zapamiętano na długo. Współorganizatorem koncertu było Centrum Kultury i Promocji, a o prowadzenie imprezy zadbała Agnieszka Brodowska.
Zobacz więcej »
2022-05-05
Będzie Klub Senior+ w Zastowie
Z przyjemnością Państwa informujemy, że złożona przez Gminę Kocmyrzów - Luborzyca oferta o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach otwartego Konkursu ofert – programu wieloletniego „SENIOR+” na lata 2021-2025, edycja 2022 r., finansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w miejscowości Zastów, Gmina Kocmyrzów-Luborzyca” została zakwalifikowana do dofinansowania.
Zobacz więcej »
2022-05-05
Spotkanie z Sołtysami w Rawałowicach
W piątek 18 marca 2022 r. w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rawałowicach odbyło się spotkanie Wójta Gminy Marka Jamborskiego z Sołtysami Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Rozpoczęło je wystąpienia przedstawicieli Gminnego Sztabu Kryzysowego dotyczące sytuacji uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie na jej terenie, a także działań podejmowanych i koordynowanych przez gminę w sprawie pomocy uchodźcom.
Zobacz więcej »
2022-03-21
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 - informacje
Gmina Kocmyrzów - Luborzyca w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 otrzymała dofinansowanie w wysokości 480 600,00zł (wg obowiązujących w konkursie zasad przyznawania kwot dla poszczególnych gmin).
Zobacz więcej »
2022-05-05
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020
Gmina Kocmyrzów - Luborzyca, zgodnie z wnioskiem złożonym w listopadzie 2021 r. i zaakceptowanym w dniu 30.11.2021 roku, pozyskała środki w kwocie 480 600,00zł na realizację działań związanych z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa cyfrowego oraz cyfryzacji Urzędu Gminy.
Zobacz więcej »
2022-03-17
Wymiana pieców węglowych starego typu na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Od 2020 roku realizujemy projekt wymiany pieców węglowych w nieruchomościach zamieszkałych na źródło ogrzewania gazem lub biomasą z maksymalnym dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego /RPO WM na lata 2014-2020 / - w wysokości 7 tys. zł za wymianę pieca. W roku 2020 wymieniliśmy 70 pieców za łączną kwotę 460 125 zł, natomiast w roku ubiegłym wymienione zostały 132 piece na kwotę 885 345 zł. Łączne środki zwrócone mieszkańcom z którymi zostały zawarte umowy o wymianę pieca to kwota 1 345 479 zł. Obecnie, w ramach projektu realizujemy kolejne 58 umów z mieszkańcami.
Zobacz więcej »
2022-03-16
V edycja Działaj Lokalnie z Koroną 2022
Rok 2022 stawia przed nami nowe wyzwania, wspólnie próbujemy odnaleźć się w obecnej rzeczywistości. Program Działaj Lokalnie daje nam taką możliwość i zapewnia wsparcie. Jeśli chcesz zrobić coś dla siebie i innych to masz ku temu idealną okazję.W ramach programu wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz wspólnego dobra, służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia, aktywizują mieszkańców i przeciwdziałają negatywnym skutkom epidemii, działają na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy. Zapraszamy do aplikowania organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną, fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje prospołeczne w tym grupy nieformalne, mające siedzibę na terenie 5 gmin na których działa nasz Ośrodek Działaj Lokalnie: Igołomia – Wawrzeńczyce, Kocmyrzów – Luborzyca, Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki.
Zobacz więcej »
2022-03-15
RELOKACJA UKRAIŃSKICH UCHODŹCÓW
Stu trzydziestu uchodźców zostało relokowanych z Polski do Portugalii. Z gminnego punktu noclegowego wyruszył konwój eskortowany przez portugalskich wolontariuszy. Przez kilka dni uchodźcy napływali do punktu zbiórki, jakim stał się gminny punkt noclegowy. Tam również ulokowano sztabem dowodzenia akcją. Początkowo relokacja miała dotyczyć 60 osób, ale zdecydowano się zabrać ponad dwa razy tyle. Po uchodźców przyjechała grupa składająca się ze strażaków i wolontariuszy obrony cywilnej i parafian z miejscowości Mafra (niedaleko Lizbony). Konwój Pokoju z miejscowości Mafra wyruszył również na granicę wioząc kilka karetek medycznych, wyposażenie dla szpitali, sprzęt przeciwpożarowy i żywność. Akcja relokacji ukraińskich uchodźców do Portugalii ma być kontynuowana.
Zobacz więcej »
2022-03-15
Nadawanie numeru PESEL uchodźcom
Od środy 16 marca 2022 r. obywatele Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 roku, bezpośrednio z terytorium Ukrainy będą mogli wnioskować o numer PESEL. Pozwoli to na na korzystanie z usług publicznych, a także na stworzenie profilu zaufanego. W Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca można złożyć wniosek wyłącznie po uprzednim umówieniu wizyty pod numerem telefonu 12 387 14 10 wew.22. Po otrzymaniu terminu należy zgłosić się do Referatu Spraw Obywatelskich który znajduje się na parterze budynku, w pokoju nr 4.
Zobacz więcej »
2022-03-15
2019-09-02