Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Wykaz telefonów i firm odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg
Przekazujemy numery telefonów i wykaz firm odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg powiatowych, gminnych i wojewódzkiej w sezonie 2023/2024.
Zobacz więcej »
2024-02-26
Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie okregów wyborczych
Postanowienie nr 217/2023 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 20 listopada 2023r. w sprawie podziału powiatu krakowskiego na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Zobacz więcej »
2024-02-26
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego w sprawie liczby radnych wybieranych
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 22 listopada 2023rr. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa Małopolskiego
Zobacz więcej »
2024-02-26
Debata społeczna z Policją
Komendant Powiatowy Policji w Krakowie wspólnie z Komendantem Komisariatu Policji w Słomnikach serdecznie zapraszają mieszkańców gminy Kocmyrzów - Luborzyca do udziału w debacie społecznej, która odbędzie się: 29 listopada 2023 roku o godz. 15:00 w Domu Seniora, Zastów 107. Tematem debaty będzie omówienie działań Policji w związku z podjętymi podczas poprzedniej debaty zobowiązaniami, mającymi na celu wyeliminowanie zagrożenia związanego z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów w rejonie parkingów Park & Ride w m. Baranówka ul. Orzechowa oraz Łuczyce ul. Kolejowa, ul. Nad Stacją. Omówione zostaną również inne zgłaszane przez uczestników spotkania problemy lub zagrożenia. Podsumowany zostanie także stan bezpieczeństwa na terenie gminy, a także omówione zostaną problemy społeczne występujące lokalnie. Zapraszamy do udziału w debacie.
Zobacz więcej »
2024-02-26
Wystawa #StolenMemory w Kocmyrzowie. Pomóż odnaleźć rodziny ofiar obozów koncentracyjnych!
Od 30 listopada do 17 grudnia 2023 w Kocmyrzowie będzie można oglądać polsko-ukraińską wystawę #StolenMemory, zrealizowaną przez Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Badań Prześladowań Nazistowskich. Ekspozycja prezentuje historie ofiar obozów koncentracyjnych i przedmioty zabrane im w chwili zatrzymania, a także zachęca do włączenia się w poszukiwania rodzin, którym dziś zwracane są te ostatnie pamiątki po bliskich.
Zobacz więcej »
2024-02-26
Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji - dot. gazociągu realcji Wężerów-Przewóz
Zostały wniesione odwołania od decyzji Wojewody Małopolskiego z 4 października 2023r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazygikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pod nazwą: Budowa
Zobacz więcej »
2024-02-26
Zmiana organizacji ruchu przy Szkole Podstawowej w Łuczycach od dnia 16.11.2023r.
Zmiana organizacji ruchu przy Szkole Podstawowej w Łuczycach W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łuczycach od dnia 16.11 br. tj. czwartek zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu, którą przedstawiono na załączonej grafice. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Jednocześnie informujemy że w dalszym ciągu wjazd na teren Szkoły Podstawowej w Łuczycach jest możliwy wyłącznie od strony ul. Pod Lipami.
Zobacz więcej »
2024-02-26
GAZ-SYSTEM dla Edukacji
Gmina Kocmyrzów-Luborzyca jest uczestnikiem programu GAZ-SYSTEM dla Edukacji. Wsparcie finansowe w kwocie 19 000,00 zł umożliwiło nabycie sprzętu sportowego do prowadzenia zróżnicowanych zajęć oraz gier zespołowych podczas zajęć z wychowania fizycznego. Aktywność fizyczna w szkole jest fundamentem przyswojenia i praktykowania umiejętności, które w przyszłości powinny zapewnić aktywne i zdrowe życie. Sprzęt sportowy został przekazany do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła w Łuczycach oraz Szkoły Podstawowej w Maciejowicach.
Zobacz więcej »
2024-02-26
Wykonano Remont Drogi Gminnej Publicznej w Rawałowicach
W minionych dniach wykonano zasadnicze prace w związku z inwestycją pn.: Remont Drogi Gminnej Publicznej nr 600305K w miejscowości Rawałowice. Zadanie polegało na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni na odcinku o długości 725 m, odtworzeniu obustronnych poboczy o szerokości 0,50 m, a także przywróceniu drożności rowu przydrożnego.
Zobacz więcej »
2024-02-26
Gminne obchody Odzyskania Przez Polskę Niepodległości
Tegoroczne obchody Odzyskania Przez Polskę Niepodległości miały niezwykle uroczysty charakter. Rozpoczęła je koncelebrowana Msza św. odprawiona w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym w Luborzycy. Mszę świętą w luborzyckiej świątyni, uświetniły swoją obecnością poczty sztandarowe Zarządu Gminnego ZOSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, jednostek OSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Gminnego Koła Polskiego Stronnictwa Ludowego, Stowarzyszenia Rodziny Kolpinga, Koła Pszczelarzy z Kocmyrzowa oraz Szkół Podstawowych z terenu naszej gminy. Mszę świętą uświetnił Chór Męski „Agricola” Krakowskiego Środowiska Akademickiego, którym dyryguje pani Joanna Gutowska-Kuźmicz, ze specjalnym, okolicznościowym koncertem na zakończenie mszy.
Zobacz więcej »
2024-02-26
W kolejnych miejscowościach powstaną pobocza utwardzone
W dniu 30.10.2023 r. ogłoszono postępowanie na realizację zadania pn.: „Modernizacja odcinków dróg gminnych w Łuczycach i Łososkowicach – utwardzenie poboczy”. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Łuczyce i  Łososkowice – utwardzenie poboczy.
Zobacz więcej »
2024-02-26
Mikołaj dla dzieci z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Mikołaj dla dzieci z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Zobacz więcej »
2024-02-26
2019-09-02