Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Zakończenie roku szkolnego
Z okazji zakończenia roku szkolnego wszystkim Dyrektorom, Nauczycielom, Pracownikom oraz Rodzicom składamy najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną współpracę i życzymy by okres wakacyjny był czasem odpoczynku i radości.
Zobacz więcej »
2023-06-23
Kolejna inwestcyja w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca - "Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku sportowo-rekreacyjnym w Łuczycach"
Kolejna inwestycja w Gmina Kocmyrzów - Luborzyca. Mowa o "Budowie zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku sportowo-rekreacyjnym w Łuczycach". Beneficjentem zadania jest klub LKS Kosynierzy. Projekt jest realizowany z merytorycznym oraz finansowym wsparciem Gmina Kocmyrzów - Luborzyca.
Zobacz więcej »
2023-06-23
60-lecie pożycia małżeńskiego Państwa Kaczmarczyków
W dniu 22 czerwca 2023 roku miała miejsce wyjątkowa uroczystość. W tym dniu 60-lecie pożycia małżeńskiego czyli Diamentowe Gody obchodzili Państwo Zofia i Ignacy Kaczmaczyk z Baranówki. Z tej okazji Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marek Jamborski oraz Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Ewelina Kałkus, odwiedzili Jubilatów oraz złożyli im gratulacje i życzenia kolejnych szczęśliwych lat w zdrowiu i spokoju, w gronie kochającej rodziny. Jubilatom wyręczono okolicznościowy dyplom, kwiaty oraz upominek. Państwo Zofia i Ignacy zawarli związek małżeński 22 czerwca 1963 roku w Luborzycy. Jubilaci wychowali troje dzieci, doczekali się trojga wnucząt oraz jednej prawnuczki. Jubilatom Diamentowych Godów raz jeszcze składamy wyrazy uznania, najserdeczniejsze gratulacje i życzenia kolejnych lat wspólnego życia w zdrowiu i radości.
Zobacz więcej »
2023-06-22
FOLK LATO w Dojazdowie
Zapraszamy wraz z KGW Dojazdów w najbliższą sobotę do Dojazdowa na FOLK LATO!
Zobacz więcej »
2023-06-21
Strażackie Święto w Maciejowicach
W niedzielę 18 czerwca 2023 r. w Maciejowicach odbyły się gminne obchody Dnia Strażaka. Święto to połączone było z poświęceniem i przekazaniem jednostce OSP Maciejowice sztandaru oraz samochodu pożarniczo-gaśniczego „Mercedes”. Uroczystości w Maciejowicach rozpoczął przemarsz pocztów sztandarowych i pododdziałów jednostek OSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, który prowadził Komendant Gminny OSP druh Andrzej Szwajca. Przemarszowi pocztów, tak jak i całemu strażackiemu świętu w Maciejowicach towarzyszyła okolicznościowa oprawa muzyczna, którą zapewniły połączone strażackie orkiestry dęte „TON” z Goszczy oraz „Skrzeszowianka” ze Skrzeszowic, pod batutą kapelmistrza Dariusza Pikora. Przemarsz zakończył meldunek, który Wiceprezesowi Zarządu Powiatowego ZOSP druhowi Jerzemu Ujmie złożył Komendant Gminny druh Andrzej Szwajca.
Zobacz więcej »
2023-06-20
Tegoroczni laureaci konkursu programu Działaj Lokalnie 2023 realizowanego przez Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa
Tegoroczni laureaci konkursu programu Działaj Lokalnie 2023 realizowanego przez Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa to: Stowarzyszenie Kocmyrzów Dla Wszystkich Mieszkańców, Stowarzyszenie Aktywne Czulice i okolice, Koło Gospodyń Wiejskich w Prusach, Stowarzyszenie Gmina Aktywna +,
Zobacz więcej »
2023-06-20
Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. J.P II w Łuczycach - pozytywna opinia
W dniu dzisiejszym podczas Komisji Wspólnej Rady Gminy Radni większością głosów ( na 13 obecnych radnych czterech się wstrzymało od wydania opinii) POZYTYWNIE zaopiniowało rozbudowę Szkoły Podstawowej im. J.P II w Łuczycach.
Zobacz więcej »
2023-06-20
Diamentowe Gody Państwa Krysa
15 czerwca 2023 roku Państwo Maria i Andrzej Krysa z Karniowa obchodzili 60-lecie pożycia małżeńskiego. Z tej okazji Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marek Jamborski oraz Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Ewelina Kałkus, odwiedzili Jubilatów oraz złożyli im serdeczne gratulacje i życzenia kolejnych lat życia.
Zobacz więcej »
2023-06-15
Dzień Otwartych Drzwi w Instytucie Ogrodnictwa - PIB
Zaproszenie na Dzień Otwartych Drzwi w Instytucie Ogrodnictwa - PIB, który odbędzie się 30 czerwca 2023 roku w Laboratorium Fizjologii Pozbiorczej Produktów Ogrodniczych (LFPPO), mieszczącym się w budynku Chłodni Doświadczalnej IO-PIB, ul. Pomologiczna 13a w Skierniewicach.
Zobacz więcej »
2023-06-15
Warsztaty edukacyjne ekologiczne w Gminie Kocmyrzów- Luborzyca
W ramach kampanii Zielonego Tygodnia #EUGreenWeek w ubiegłym tygodniu odbyły się warsztaty edukacyjno - ekologiczne w Przedszkolu Samorządowym „Akademia Przedszkolaka” w Wysiołku Luborzyckim oraz w Przedszkolu Samorządowym „Wesoła Gromadka” w Dojazdowie. Warsztaty te w grupach 5 i 6 latków przeprowadziła Członek Zarządu Małopolskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Zajęcia dotyczyły poprawnej segregacji odpadów.
Zobacz więcej »
2023-06-13
Miernik zanieczyszczenia powietrza i tablica informacyjna LED w Szkole Podstawowej im. 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Wysiołku Luborzyckim
W ramach projektu edukacyjnego nt. zanieczyszczenia i ochrony powietrza w zadeklarowanej przez gminę – Szkole Podstawowej im. 600-Lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Wysiołku Luborzyckim, na zewnątrz budynku, został zamontowany komplet urządzeń w postaci miernika zanieczyszczenia powietrza i tablicy informacyjna LED wyświetlającej aktualny stan jakości powietrza. Urządzenia posłużą do monitowania jakości powietrza w obrębie placówki. Komplet urządzeń został przekazany przez Województwo Małopolskie w związku z realizacją projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Urząd Marszałkowski zobowiązał się pokryć koszty zakupu, montażu i gwarancji dla kompletu urządzeń przez okres dwóch lat.
Zobacz więcej »
2023-06-13
podpisano umowę o przyznanie pomocy przez OSP w Marszowicach
W dniu 02.06.2023 r. została podpisana umowa o przyznanie pomocy przez Ochotniczą Straż Pożarną w Marszowicach na realizację zadania pod nazwą "Zagospodarowanie terenu dz. nr 100 w Marszowicach na cele sportowo-rekreacyjne".
Zobacz więcej »
2023-06-09
2019-09-02