Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
XIX Ogólnokrajowy Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
Przekazujemy informację: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Krakowie informuję o dziewiętnastej edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.
Zobacz więcej »
2022-02-22
Trzeci stopień alarmowy ALFA-CRP
Aktualności wprowadzenie 3 stopnia alarmowego ALFA-CRP na terenie całego kraju. Uprzejmie informujemy, iż Prezes Rady Ministrów podpisał Zarządzenie nr 40 z dnia 21 lutego 2022 w sprawie zmiany stopnia alarmowego CRP - obowiązującego  od dnia 21 lutego 2022 roku, od godz. 21.00 do dnia 4 marca 2022 roku do godz. 23.59 ( w miejsce 1 stopnia alarmowego ALFA-CRP, obowiązującego od 15 lutego 2022 roku, wprowadzony został stopień 3 - CHARLIE-CRP na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).
Zobacz więcej »
2022-02-22
„Skrzydła Dobroci 2021”- uroczysta gala
W niedzielę 20 lutego 2022 r. w Centrum Kultury i Promocji Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w Baranówce odbyła się uroczystość wręczenia honorowych statuetek laureatom VII edycji Plebiscytu „Skrzydła Dobroci 2021”.
Zobacz więcej »
2022-05-05
Granty PPGR
W dniu 06.02.2022 roku otrzymaliśmy informację, iż został nam przyznany grant w konkursie „Granty PPGR” na zakup komputerów dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-ów. Przyznano gminie grant w wysokości 37 500 zł ( na wnioskowane 52 500 zł). Sprzęt komputerowy zostanie przekazany na własność wszystkim dzieciom w imieniu których rodzice/opiekunowie prawni złożyli pozytywnie zweryfikowane oświadczenia, które stanowiły podstawę do złożenia przez gminę wniosku o grant. Informację o gotowości podpisania umowy o grant otrzymaliśmy w dniu 15.02.2022 r. Aktualnie kompletowane są dokumenty wymagane do zawarcia w/w umowy i 10 miesięczny termin realizacji zadania liczony będzie od daty jej podpisania przez strony.
Zobacz więcej »
2022-02-16
Nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych!
Informujemy, że z dniem 1 marca 2022 r. wchodzi w życie nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2022-02-14
Robocze rozmowy
Długofalowa perspektywa współpracy, poszukiwanie nowych rozwiązań i sposobów pozyskiwania finansowania były tematami poruszanymi podczas roboczego spotkania wójta gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marka Jamborskiego z Marcinem Szczypczykiem dyrektorem Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”.
Zobacz więcej »
2022-05-05
„Żłobek Samorządowy w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca"
Gmina Kocmyrzów-Luborzyca realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn: „Żłobek Samorządowy w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca".
Zobacz więcej »
2022-05-05
III Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym
Informujemy: Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Krakowie ogłosił III Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”. Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem sprawuje Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. Konkurs ma na celu promowanie prawidłowych nawyków i zachowań dzieci związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat.
Zobacz więcej »
2022-02-03
Skrzydła Dobroci 2021 - 4.02.2022r. upływa termin zgłaszania kandydatów
Przypominamy, że w dniu 4.02.2022 r. upływa termin zgłaszania kandydatów w ramach plebiscytu Skrzydła Dobroci 2021. Miejsce składania zgłoszeń: Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca. Kandydatury można zgłaszać także mailowo: biurorady@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl
Zobacz więcej »
2022-02-01
XXXII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
31 stycznia 2022 roku w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyło się w trybie zdalnym, zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami związanymi z trwającą pandemią koronawirusa, posiedzenie XXXII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2022-05-05
III NABÓR do projektu SWO
Informujemy, że od 8 grudnia 2021 r. od godz. 12.00 do 31 stycznia 2022 r., do godz. 12.00. trwa rekrutacja do projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki edukacji.
Zobacz więcej »
2022-01-31
Podejmowanie działalności gospodarczej – edycja 2022
Przekazujemy informację Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa do osób fizycznych, które chciałyby rozpocząć prowadzenie we własnym imieniu działalności gospodarczej o planowanym naborze wniosków na działanie Podejmowanie działalności gospodarczej. Konkurs na rozpoczęcie prowadzenia firmy odbędzie się najwcześniej w lipcu 2022 roku. Nie ma jeszcze ostatecznie ustalonego z Samorządem Województwa konkretnego terminu, dlatego bardzo prosimy o bieżące monitorowanie sytuacji. Konkursy potrwają co najmniej dwa tygodnie. Samo ogłoszenie ukazuje się na naszej stronie www.koronakrakowa.pl co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem naboru.
Zobacz więcej »
2022-01-28
2019-09-02