Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Dzień Otwartych Drzwi w Instytucie Ogrodnictwa - PIB
Zaproszenie na Dzień Otwartych Drzwi w Instytucie Ogrodnictwa - PIB, który odbędzie się 30 czerwca 2023 roku w Laboratorium Fizjologii Pozbiorczej Produktów Ogrodniczych (LFPPO), mieszczącym się w budynku Chłodni Doświadczalnej IO-PIB, ul. Pomologiczna 13a w Skierniewicach.
Zobacz więcej »
2023-06-15
Warsztaty edukacyjne ekologiczne w Gminie Kocmyrzów- Luborzyca
W ramach kampanii Zielonego Tygodnia #EUGreenWeek w ubiegłym tygodniu odbyły się warsztaty edukacyjno - ekologiczne w Przedszkolu Samorządowym „Akademia Przedszkolaka” w Wysiołku Luborzyckim oraz w Przedszkolu Samorządowym „Wesoła Gromadka” w Dojazdowie. Warsztaty te w grupach 5 i 6 latków przeprowadziła Członek Zarządu Małopolskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Zajęcia dotyczyły poprawnej segregacji odpadów.
Zobacz więcej »
2023-06-13
Miernik zanieczyszczenia powietrza i tablica informacyjna LED w Szkole Podstawowej im. 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Wysiołku Luborzyckim
W ramach projektu edukacyjnego nt. zanieczyszczenia i ochrony powietrza w zadeklarowanej przez gminę – Szkole Podstawowej im. 600-Lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Wysiołku Luborzyckim, na zewnątrz budynku, został zamontowany komplet urządzeń w postaci miernika zanieczyszczenia powietrza i tablicy informacyjna LED wyświetlającej aktualny stan jakości powietrza. Urządzenia posłużą do monitowania jakości powietrza w obrębie placówki. Komplet urządzeń został przekazany przez Województwo Małopolskie w związku z realizacją projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Urząd Marszałkowski zobowiązał się pokryć koszty zakupu, montażu i gwarancji dla kompletu urządzeń przez okres dwóch lat.
Zobacz więcej »
2023-06-13
podpisano umowę o przyznanie pomocy przez OSP w Marszowicach
W dniu 02.06.2023 r. została podpisana umowa o przyznanie pomocy przez Ochotniczą Straż Pożarną w Marszowicach na realizację zadania pod nazwą "Zagospodarowanie terenu dz. nr 100 w Marszowicach na cele sportowo-rekreacyjne".
Zobacz więcej »
2023-06-09
Green Week pod hasłem Europejski Rok Umiejętności
Gmina Kocmyrzów-Luborzyca po raz kolejny włączyła się do kampanii – Europejski Zielony Tydzień #EUGreenWeek pod hasłem - Europejski Rok Umiejętności, organizowanego w dniach od 5 czerwca do 11 czerwca 2022 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej. Jest to wydarzenie poświęcone kwestiom związanym z ochroną środowiska i stanowi wyjątkową okazję do promowania działań służących ochronie środowiska.
Zobacz więcej »
2023-06-07
Konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Karniowie
Wójt Gminy Kocmyrzów - Luborzyca ogłasza konkurs na stanowisko: Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Karniowie
Zobacz więcej »
2023-06-07
Podpisanie umowy na budowę parkingu "parkuj i jedź" wraz z rozbudową drogi dojazdowej z Zastowie
W minionym tygodniu podpisano umowę na realizację zadania pn.: Budowa parkingu „parkuj i jedź” zlokalizowanego przy stacji kolejowej w Zastowie wraz z wykonaniem rozbudowy drogi dojazdowej"
Zobacz więcej »
2023-06-07
PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2023” ZADANIE FINANSOWANE Z FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią całodobową opiekę nad osobami niepełnosprawnymi .
Zobacz więcej »
2023-06-07
XI Dni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca - fotorelacja
W sobotę 3 czerwca, punktualnie o godzinie 15.00, Wójt Gminy Kocmyrzów Kocmyrzów-Luborzyca Marek Jamborski wraz z Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Agnieszką Brodowską zainaugurowali obchody XI Dni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, będących największym wydarzeniem kulturalnym organizowanym w naszej gminie. Podkreślmy, iż otwarcie to miało charakter symboliczny, bowiem już od ubiegłego roku pierwszy dzień Dni Gminy wypełniają Igrzyska Sportowe Szkół Podstawowych, które w tym roku odbyły się 2 czerwca na boisku sportowym w Baranówce.
Zobacz więcej »
2023-06-22
XXXII Gminne Igrzyska Sportowe Szkół Podstawowych
W piątek 2 czerwca 2023 r. już po raz XXXII odbyły się, zorganizowane pod hasłem „Żyjmy w pokoju we wspólnej Europie” Gminne Igrzyska Sportowe Szkół Podstawowych, które zgodnie z tradycją są imprezą, nie tylko o charakterze sportowym, ale i patriotycznym. Tak jak miało to miejsce w roku ubiegłym tegoroczne Igrzyska rozpoczęły obchody Dni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, które od dwóch lat stanowią integralną część. Igrzyska rozpoczęła modlitwa w kościele parafialnym w Luborzycy, w intencji poległych żołnierzy i pomordowanych mieszkańców Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, którą prowadził proboszcz parafii w Luborzycy ks. Tadeusz Majcher.
Zobacz więcej »
2023-06-05
Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości
W dniu 31.05.2023 podczas uroczystości w Auli Collegium Novum Uniwersytet Jagielloński Wójt Gminy Kocmyrzów - Luborzyca Marek Jamborski otrzymał Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Medale wręczył Ryszard Pagacz - Wicewojewoda Małopolski samorządowcom województwa małopolskiego, którzy od lat aktywnie i społecznie angażują się w działalność Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski – jednej z najstarszych i największych polskich regionalnych organizacji samorządowych.
Zobacz więcej »
2023-06-02
Podpisano umowę na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Kocmyrzów, Prusy, Krzysztoforzyce, Głęboka, Rawałowice.”
Dnia 31 maja 2023 r. podpisano umowę na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Kocmyrzów, Prusy, Krzysztoforzyce, Głęboka, Rawałowice.”
Zobacz więcej »
2023-06-01
2019-09-02