Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

"Posprzątaj z nami Małopolskę"

Gmina Kocmyrzów - Luborzyca wraz z ponad 110 gminami Województwa Małopolskiego przyłącza się do akcji "Posprzątaj z nami Małopolskę".

Celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi na problem pozostawiania śmieci na zielonych terenach i w miejscach powszechnie użytkowanych.

 

Ponadto zadaniem akcji jest uświadomienie społeczeństwu, jak ważne jest poszanowanie środowiska, promowanie nieśmiecenia i wszystkie pozostałe działania które realnie redukują nasz negatywny wpływ na najbliższe otoczenie.

Zachęcamy do włączenia się w akcje sołectwa, rady sołeckie, radnych, placówki oświatowe i organizacje.

 

Chęć udziału w akcji można zgłosić telefonicznie na nr 12-387-14-10 wew. 42 lub mailowo promocja@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl2024-03-15