Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Informacje organizacyjne dla uchodźców
Pierwsze kroki w Polsce, legalizacja pobytu, pomoc medyczna, dostęp do edukacji, poszukiwanie pracy. Te i wiele innych informacji dostępnych w języku polskim i ukraińskim oraz przydatne numery telefonu.
Zobacz więcej »
2022-03-07
Pogotowie Zatrudnieniowe dla Obywateli Ukrainy
Trudna sytuacja socjalno-bytowa Obywateli Ukrainy stanowi podstawę do podjęcia nawet krótkookresowej, doraźnej pracy, również w elastycznych formach, w niepełnym wymiarze czasu pracy, niekoniecznie związanej z zawodem wyuczonym lub wykonywanym.
Zobacz więcej »
2022-03-04
Pomoc uchodźcom - 3.03.2022
Trwa organizacja pomocy dla uchodźców trafiających do naszej gminy. Część jest rozlokowana w domach prywatnych, z kolei rodziny wieloosobowe trafiają do zbiorczych punktów noclegowych. Tam pomoc musi zostać zaplanowana długofalowo. Tam też niezbędne będzie rzeczowe wsparcie.
Zobacz więcej »
2022-03-03
Pomoc uchodźcom - 2.03.2022
W związku ze zmieniającą się sytuacją na Ukrainie i przybywającą liczbą uchodźców, w tym rodzin wielodzietnych, których nie należy rozdzielać na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca organizowane są zbiorcze punkty noclegowe. Sześć pierwszych lokalizacji dostępnych będzie między innymi w szkołach i remizach strażackich. Obecnie trwa wyposażanie punktów noclegowych.
Zobacz więcej »
2022-05-05
Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Pakiet medyczny 3 – Wsparcie grantowe placówek POZ
Województwo Małopolskie przeznacza kolejne środki na wsparcie placówek medycznych w ramach „Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Pakiet medyczny 3 – Wsparcie grantowe placówek POZ”. Celem projektu jest zapobieganie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 w regionie.
Zobacz więcej »
2022-05-05
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
„Starostwo Powiatowe w Krakowie informuje, że od 1 marca 2022 r. na terenie powiatu krakowskiego porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będą w sposób hybrydowy (stacjonarnie oraz za pomocą środków porozumiewania się na odległość).
Zobacz więcej »
2022-03-02
Pomoc uchodźcom – prosimy o zgłaszanie deklaracji
Dziękujemy za zaangażowanie w pierwszą zbiórkę darów dla ukraińskich uchodźców. Już w niedzielę część najpotrzebniejszych rzeczy zostało rozdysponowanych, kolejne trafią bezpośrednio do potrzebujących lub zostaną przekazane do centralnego punktu zbiórki darów który jest organizowany w bliskim sąsiedztwie granicy Ukrainy. Odradzamy organizację transportów indywidualnych. Przekazywanie pomocy na teren Ukrainy jest obecnie możliwe jedynie drogą oficjalną.
Zobacz więcej »
2022-02-28
Urząd Gminy stara się pozyskać dofinansowanie na gminne inwestycje
24.02.2022 r. Gmina Kocmyrzów-Luborzyca złożyła wnioski w ramach Rządowego Funduszu: Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, o realizację kilku kluczowych przedsięwzięć.
Zobacz więcej »
2022-02-25
Korzystniejsza komunikacja między Rawałowicami i Krakowem
Dodatkowe kursy autobusów linii 262 na linii Kraków-Czyżyny- Rawałowice pomogą mieszkańcom gminy Kocmyrzów-Luborzyca usprawnić dojazd do miasta. W dni robocze częstotliwość zwiększy się do dziesięciu kursów dziennie, w weekendy autobusy tej linii będą kursować pięć razy.
Zobacz więcej »
2022-05-05
Niech pieniądze z Twojego podatku wracają do Ciebie!
Jeśli jesteś nowym mieszkańcem gminy Kocmyrzów-Luborzyca, pamiętaj zgłosić aktualizację swojego miejsca zamieszkania. W tym celu wypełnił i złóż dodatkowo formularz ZAP-3.
Zobacz więcej »
2022-05-05
LIKWIDUJMY „KOPCIUCHY”! DZIAŁANIA GMIN METROPOLII KRAKOWSKIEJ W CELU POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA
Zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego, od 1 stycznia 2023 r. do ogrzewania domu ogrzewania domu nie będzie można używać starego „kopciucha”. Za złamanie przepisów grozi każdorazowo kara od 500 zł do nawet 5 000 zł.
Zobacz więcej »
2022-02-23
I N F O R M A C J A o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz efekty pracy Komisariatu Policji w Słomnikach na terenie gminy Kocmyrzów Luborzyca za 2021 rok
Za nami 2021 rok i czas na podsumowanie. Podobnie jak rok wcześniej, miniony rok upłynął pod znakiem epidemii i zadań z tym związanych. Policjanci od początku w pełnym zaangażowaniem przeciwdziałają rozpowszechnianiu się koronawirusa.
Zobacz więcej »
2022-02-23
2019-09-02