Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
„Folk Lato w Dojazdowie” - otwarcie świetlicy i uruchomienie linii autobusowej
W sobotę 24 czerwca, przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Dojazdowie, odbyła się impreza plenerowa pn. „Folk Lato w Dojazdowie”. Impreza ta była plenerowym spotkaniem mieszkańców, władz samorządowych, zaproszonych gości oraz Kół Gospodyń Wiejskich i organizacji pozarządowych, działających nie tylko na terenie naszej gminy. „Folk Lato w Dojazdowie” było nie tylko okazją do integracji mieszkańców i wspaniałych występów artystycznych, które zaprezentowały publiczności przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola „Wesoła Gromadka” w Dojazdowie, członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Łuczanowic, działający przy Centrum Kultury Zespół Pieśni i Tańca „Złoty Kłos”, pod kierunkiem Kazimierza Cygana, a także najmłodsi adepci sekcji bokserskiej, którzy na co dzień trenują właśnie w świetlicy w Dojazdowie, pod kierunkiem instruktor Moniki Balickiej.
Zobacz więcej »
2023-10-10
Zostało ogłoszone postępowanie na realizację zadania pn.: „Przebudowa, rozbudowa oraz nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Łuczyce wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz platformą dźwigową”
Zostało ogłoszone postępowanie na realizację zadania pn.: „Przebudowa, rozbudowa oraz nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Łuczyce wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz platformą dźwigową”.
Zobacz więcej »
2023-10-10
Umowy z Województwem Małopolskim o udzielenie pomocy finansowej
W dniu 26.06.2023 r. zostały zawarte umowy z Województwem Małopolskim o udzielenie pomocy finansowej Gminie Kocmyrzów – Luborzyca
Zobacz więcej »
2023-06-26
Dzień Ojca
Wszystkim tatom z okazji Dnia Ojca pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, szczęścia, sukcesów zawodowych i osobistych oraz radości ze swoich pociech, niech będą one dla Was zawsze wsparciem i powodem do dumy!
Zobacz więcej »
2023-06-23
Zakończenie roku szkolnego
Z okazji zakończenia roku szkolnego wszystkim Dyrektorom, Nauczycielom, Pracownikom oraz Rodzicom składamy najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną współpracę i życzymy by okres wakacyjny był czasem odpoczynku i radości.
Zobacz więcej »
2023-06-23
Kolejna inwestcyja w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca - "Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku sportowo-rekreacyjnym w Łuczycach"
Kolejna inwestycja w Gmina Kocmyrzów - Luborzyca. Mowa o "Budowie zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku sportowo-rekreacyjnym w Łuczycach". Beneficjentem zadania jest klub LKS Kosynierzy. Projekt jest realizowany z merytorycznym oraz finansowym wsparciem Gmina Kocmyrzów - Luborzyca.
Zobacz więcej »
2023-06-23
60-lecie pożycia małżeńskiego Państwa Kaczmarczyków
W dniu 22 czerwca 2023 roku miała miejsce wyjątkowa uroczystość. W tym dniu 60-lecie pożycia małżeńskiego czyli Diamentowe Gody obchodzili Państwo Zofia i Ignacy Kaczmaczyk z Baranówki. Z tej okazji Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marek Jamborski oraz Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Ewelina Kałkus, odwiedzili Jubilatów oraz złożyli im gratulacje i życzenia kolejnych szczęśliwych lat w zdrowiu i spokoju, w gronie kochającej rodziny. Jubilatom wyręczono okolicznościowy dyplom, kwiaty oraz upominek. Państwo Zofia i Ignacy zawarli związek małżeński 22 czerwca 1963 roku w Luborzycy. Jubilaci wychowali troje dzieci, doczekali się trojga wnucząt oraz jednej prawnuczki. Jubilatom Diamentowych Godów raz jeszcze składamy wyrazy uznania, najserdeczniejsze gratulacje i życzenia kolejnych lat wspólnego życia w zdrowiu i radości.
Zobacz więcej »
2023-06-22
FOLK LATO w Dojazdowie
Zapraszamy wraz z KGW Dojazdów w najbliższą sobotę do Dojazdowa na FOLK LATO!
Zobacz więcej »
2023-06-21
Strażackie Święto w Maciejowicach
W niedzielę 18 czerwca 2023 r. w Maciejowicach odbyły się gminne obchody Dnia Strażaka. Święto to połączone było z poświęceniem i przekazaniem jednostce OSP Maciejowice sztandaru oraz samochodu pożarniczo-gaśniczego „Mercedes”. Uroczystości w Maciejowicach rozpoczął przemarsz pocztów sztandarowych i pododdziałów jednostek OSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, który prowadził Komendant Gminny OSP druh Andrzej Szwajca. Przemarszowi pocztów, tak jak i całemu strażackiemu świętu w Maciejowicach towarzyszyła okolicznościowa oprawa muzyczna, którą zapewniły połączone strażackie orkiestry dęte „TON” z Goszczy oraz „Skrzeszowianka” ze Skrzeszowic, pod batutą kapelmistrza Dariusza Pikora. Przemarsz zakończył meldunek, który Wiceprezesowi Zarządu Powiatowego ZOSP druhowi Jerzemu Ujmie złożył Komendant Gminny druh Andrzej Szwajca.
Zobacz więcej »
2023-06-20
Tegoroczni laureaci konkursu programu Działaj Lokalnie 2023 realizowanego przez Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa
Tegoroczni laureaci konkursu programu Działaj Lokalnie 2023 realizowanego przez Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa to: Stowarzyszenie Kocmyrzów Dla Wszystkich Mieszkańców, Stowarzyszenie Aktywne Czulice i okolice, Koło Gospodyń Wiejskich w Prusach, Stowarzyszenie Gmina Aktywna +,
Zobacz więcej »
2023-06-20
Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. J.P II w Łuczycach - pozytywna opinia
W dniu dzisiejszym podczas Komisji Wspólnej Rady Gminy Radni większością głosów ( na 13 obecnych radnych czterech się wstrzymało od wydania opinii) POZYTYWNIE zaopiniowało rozbudowę Szkoły Podstawowej im. J.P II w Łuczycach.
Zobacz więcej »
2023-06-20
Diamentowe Gody Państwa Krysa
15 czerwca 2023 roku Państwo Maria i Andrzej Krysa z Karniowa obchodzili 60-lecie pożycia małżeńskiego. Z tej okazji Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marek Jamborski oraz Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Ewelina Kałkus, odwiedzili Jubilatów oraz złożyli im serdeczne gratulacje i życzenia kolejnych lat życia.
Zobacz więcej »
2023-06-15
2019-09-02