Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Podwójne święto strażaków z Goszczy
W niedzielę 3 września 2023 r. w Goszczy odbyły się podwójne uroczystości strażackie: jubileusz 100-lecia powstania Straży Pożarnej w Goszczy oraz poświęcenie nowego samochodu i sprzętu dla Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej, działającej w ramach struktur OSP Goszcza. Uroczystości te rozpoczęła okolicznościowa Msza św., odprawiona w kościele parafialnym pw. św. Wawrzyńca w Goszczy, przez księdza Andrzeja Orlikowski – proboszcza parafii Goszcza oraz kapelan ZOSP RP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. W nabożeństwie tym, uczestniczyły poczty sztandarowe jednostek OSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, w tym poczet Jubilatów – OSP Goszcza, oraz poczty zaprzyjaźnionych jednostek OSP z terenu innych gmin.W trakcie tej, wyjątkowej Mszy świętej, ksiądz proboszcz A. Orlikowski, uroczyście poświęcił okolicznościową tablicę upamiętniającą jubileusz 100-lecia powstania Straży Pożarnej w Goszczy, która zostanie umieszczona na ścianie budynku remizy w Goszczy. Po zakończonym nabożeństwie poczty sztandarowe, które prowadził
Zobacz więcej »
2023-10-10
Rodzina 800+
Od stycznia 2014 kwota świadczenia wychowawczego 500 + wzrośnie do 800 zł
Zobacz więcej »
2023-10-10
Stypendia socjalne
Informujemy, że wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej dla uczniów można składać w terminie do 15 września 2023 roku w siedzibie Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie - Luborzycy. O stypendium socjalne mogą ubiegać się rodziny w których miesięczna wysokość dochodu na osobę nie przekracza 600 zł netto na osobę w rodzinie. Więcej informacji: http://www.cze.edu.pl/index.php?menu=6222&submenu=6226#0
Zobacz więcej »
2023-09-04
Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024
Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2023/2024 w imieniu Samorządu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca życzymy Wszystkim Pracownikom Oświaty, Uczniom i Rodzicom owocnej pracy, zapału do nauki, wzajemnej życzliwości, zaufania, satysfakcji z czasu spędzonego w szkole oraz dużo radości!
Zobacz więcej »
2023-10-10
Gminny Program Stypendialny 2023
Informujemy, że do 15 września 2023 r. w siedzibie Centrum Zarządzania Edukacją przyjmowane będą wnioski w ramach Gminnego Programu Stypendialnego. Celem Programu jest promowanie i motywowanie do aktywności uczniów zdolnych, posiadających znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Zasady i tryb udzielania stypendiów określa Regulamin Gminnego Programu Stypendialnego dla uczniów klas VII i VIII Szkół Podstawowych i uczniów Szkół ponadpodstawowych zamieszkujących na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Więcej informacji: http://www.cze.edu.pl/index.php?menu=6222&submenu=6227#0
Zobacz więcej »
2023-10-10
Podpisano umowę na zadanie termomodernizacji budynku mieszkalno-usługowego w Łuczycach
Dnia 30 sierpnia 2023 r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania pn.: Termomodernizacja budynku mieszkalno – usługowego, montaż instalacji gazowej wraz z wymianą kotła w miejscowości Łuczyce.
Zobacz więcej »
2023-10-10
Zakończył się etap inspekcji terenowych
Informujemy, iż w ramach prac przygotowawczych do programu mającego umożliwić pozyskania dofinansowania na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła i magazynów energii (OZE), zakończył się etap inspekcji terenowych w obrębie nieruchomości na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Efekty tych prac w formie indywidualnych raportów, dotyczących możliwości zastosowania instalacji OZE, sukcesywnie są przesyłane w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej podane w umowach. O możliwości odebranie ww. dokumentów w formie papierowej, będą Państwo indywidualnie informowani telefonicznie. W celu uniknięcia kolejek w trakcie przekazywania dokumentacji, cały proces zostanie przeprowadzony w ciągu około dwóch najbliższych tygodni. W kwestii możliwości aplikowania o środki na wykonanie zaplanowanych instalacji z których mogą skorzystać osoby indywidualne, nadal aktywnie monitorujemy i oczekujemy na ogłoszenie naborów w instytucjach dofinansowujących przedsięwzięcia z zakresu OZE.
Zobacz więcej »
2023-10-10
120 lat OSP Czulice
W niedzielę 20 sierpnia 2023 r., w Czulicach, odbyły się uroczyste obchody 120 rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej, najstarszej jednostki strażackiej działającej na terenie Gminy Kocmy-rzów-Luborzyca. Uroczystość rozpoczęła się od przemarszu pocztów sztandarowych i pododdzia-łów jednostek OSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (OSP Głęboka, OSP Goszcza, OSP Goszyce, OSP Karniów, OSP Łososkowice, OSP Łuczyce, OSP Maciejowice, OSP Marszowice, OSP Rawa-łowice, OSP Skrzeszowice), Jubilaci-OSP Czulice oraz jednostek z gmin: Koniusza (OSP Biórków Mały, OSP Glewiec, OSP Wronin, OSP Czernichów), Igołomia-Wawrzeńczyce (OSP Tropiszów) i Miasta Krakowa (OSP Kościelniki, OSP Wróżenie) do kościoła parafialnego pw. Św. Mikołaja w Czulicach, gdzie została odprawiona koncelebrowana, okolicznościowa Msza święta. Nabożeństwo to odprawili: proboszcz czulickiej parafii ksiądz Kazimierz Szarek, w koncelebrze z księdzem An-drzejem Orlikowskim – kapelanem ZOSP RP Gminy Kocmyrzów -Luborzyca, który wygłosił oko-licznościową homilię. Po zakończonej Mszy świętej poczty sztandarowe, które prowadził Komen-dant Gminny OSP druh Andrzej Szwajca przemaszerowały na plac pod budynkiem remizy OSP Czulice, gdzie kontynuowane były uroczystości jubileuszowe.
Zobacz więcej »
2023-10-10
„Letni Festyn” w Sulechowie
W sobotę 19 sierpnia br. na boisku sportowym w Sulechowie, staraniem Koła Gospodyń Wiejskich w Sulechowie oraz klubu sportowego UKS „Zawisza” Sulechów zorganizowany został „Letni Festyn”, podczas którego, przy wspaniałej słonecznej pogodzie, spędzali czas nie tylko mieszkańcy Sulechowa, ale i innych miejscowości naszej gminy. Dla nich wszystkich organizatorzy pikniku przygotowali szereg różnorakich atrakcji. Duże zainteresowanie i emocje wzbudziły dwa mini turnieje piłkarskie. W pierwszym z nich rywalizowali zawodnicy i zawodniczki „Zawiszy” Sulechów, „Kosynierów” Łuczyce, „Złomexu” Branice i „Błyskawicy” Wyciąże, urodzeni w latach 2016-2017. Z kolei w drugim zmierzyły się zespoły „Zawiszy” Sulechów, „Złomexu” Branice i „Zieleńczanki” Zielonki, a występowali w nich piłkarze i piłkarki urodzeni w latach 2010-2012. W obu turniejach wybrani zostali przez trenerów i opiekunów drużyn najlepsi zawodnicy. Wśród zawodników urodzonych w latach 2016-2017 byli to: Maksymilian Mazur („Zawisza” Sulechów) i Wojciech Kubik ( Błyskawica” Wyciąże), natomiast wśród starszych uczestników zawodów piłkarskich zostali nimi: Tomasz Wójcik („Zawisza” Sulechów) oraz Szymon Wiśniewski („Złomex” Branice). W piłkarskich zawodach zorganizowanych w sobotę przez działaczy, trenerów i piłkarzy „Zawiszy” nie było przegranych, a tylko zwycięzcy. Wszyscy bowiem uczestnicy zostali uhonorowani pamiątkowymi medalami, które wręczył obecny w Sulechowie, Wójt Gminy Marek Jamborski. Oczywiście, wspomniani powyżej najlepsi zawodnicy obydwu turniejów, wyróżnieni zostali specjalnymi statuetkami, które wręczył im Wójt Gminy.
Zobacz więcej »
2023-10-10
Kondolencje dla rodziny śp. Edwarda Juszczyka
Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Pana Edwarda Juszczyka, wieloletniego samorządowca, osoby oddanej pracy na rzecz lokalnej społeczności.
Zobacz więcej »
2023-10-10
Zmiana terminu wywozu odpadów w miejscowościach Maciejowice, Luborzyca, Pietrzejowice, Baranówka
W związku z dniem wolnym od pracy przypadającym na 15.08.2023 roku przypominamy o zmianie terminu wywozu odpadów w miejscowościach: Maciejowice, Luborzyca, Pietrzejowice, Baranówka. Odbiór odpadów w tych miejscowościach zostanie zrealizowany: • Za 15.08.2023 odpady zmieszane i BIO będą odbierane w Maciejowicach, Luborzycy oraz Pietrzejowicach w dniu 19.08.2023 (SOBOTA); • Za 15.08.2023 odpady segregowane w miejscowości: Baranówka będą odbierane w dniu 19.08.2023 (SOBOTA);
Zobacz więcej »
2023-10-10
Płatność dla małych gospodarstw
Przekazujemy informacje od ARiMR. Teraz wystarczy tylko oświadczenie, aby gospodarstwo do 5 ha otrzymało dopłatę ryczałtową 225 euro do ha.
Zobacz więcej »
2023-10-10
2019-09-02