Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Utrudnienia w ruchu komunikacyjnym na pętli autobusowej w Krzysztoforzycach
W najbliższych dniach będzie wykonywana nowa nawierzchnia asfaltowa na pętli autobusowej w Krzysztoforzycach. W związku z tym mogą nastąpić utrudnienia w ruchu komunikacyjnym. W przypadku zmian w rozkładzie jazdy MPK będziemy Państwa informować.
Zobacz więcej »
2023-07-14
Podpisano umowę na realizację zadania pn.: Przebudowa odcinka drogi 776 polegająca na budowie dwóch odcinków chodnika wraz z odwodnieniem i przebudową zjazdów”.
Podpisano umowę na realizację zadania pn.: Przebudowa odcinka drogi 776 polegająca na budowie dwóch odcinków chodnika wraz z odwodnieniem i przebudową zjazdów”.
Zobacz więcej »
2023-07-14
Program „Czyste Powietrze” – spotkania informacyjne
W dniach 11.07.2023 (OSP Goszyce) -12.07.2023 (OSP Głęboka) miały miejsce spotkania informacyjne dotyczące programu „Czyste Powietrze”, w których uczestniczyli mieszkańcy naszej Gminy. Uczestnicy mieli możliwość pozys
Zobacz więcej »
2023-07-13
Remont drogi dojazdowej do ZGK - utrudnienia
Informujemy, że w dniu jutrzejszym rozpoczną się prace budowlane na drodze prowadzącej do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rawałowicach. Przez cały czas prowadzenia prac budowlanych dojazd do Zakładu będzie możliwy, jednak przez kilka dni będzie on się odbywał objazdem, o którym będą informować odpowiednie znaki.
Zobacz więcej »
2023-07-13
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 1 sierpnia 2023 r.
Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu krakowskiego ziemskiego, proszowickiego, wielickiego i Miasta Krakowa.
Zobacz więcej »
2023-07-12
„BUDOWA PARKINGU ,,PARKUJ I JEDŹ" ZLOKALIZOWANEGO PRZY STACJI KOLEJOWEJ W ZASTOWIE WRAZ Z WYKONANIEM ROZBUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ"
Trwają prace związane z realizacją zadania pn.: „BUDOWA PARKINGU ,,PARKUJ I JEDŹ" ZLOKALIZOWANEGO PRZY STACJI KOLEJOWEJ W ZASTOWIE WRAZ Z WYKONANIEM ROZBUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ". Po przekazaniu placu budowy wykonawcy zostało usunięte kolidujące z placem budowy zadrzewienie. Wykonawca obecnie wykonuje prace związanych z odwodnieniem drogi i przyszłego parkingu.
Zobacz więcej »
2023-07-12
Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym Programu "Czyste Powietrze"
Zapraszamy Mieszkańców Gminy Kocmyrzów- Luborzyca do udziału w spotkaniu informacyjnym, podczas którego zostaną omówione między innymi zasady ubiegania się o dofinansowanie w Programie „Czyste Powietrze” oraz zostaną poruszone tematy związane z Programem ochrony powietrza. Spotkania odbędą się: - 11 lipca o godzinie 18:00 w OSP Goszyce przy ul. Tadeusza Kościuszki 121. - 12 lipca o godzinie 18:00 w OSP Głęboka 1A. Przypominamy, że w siedzibie Urzędu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca przy ul. Jagiellońska 7 działa Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Czyste Powietrze. Szczegółowe informacje udzielane są od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu lub pod nr tel. 12 387-14-10 wew. 41.
Zobacz więcej »
2023-07-11
PROGRAM CZYSTE POWIETRZE – AKTUALNE STATYSTYKI (1)
Zgodnie z aneksem do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie a Gminą Kocmyrzów - Luborzyca przekazujemy kwartalne dane dotyczące realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Poniżej przedstawiamy dane obejmujące okres od początku trwania Programu do dnia 30.06.2023 r. dla Gminy Kocmyrzów – Luborzyca:
Zobacz więcej »
2023-07-10
Właścicielu zwierzęcia!
Biorąc pod uwagę utrzymującą się wysoką temperaturę w ostatnich dniach, szczególnie pamiętajmy o zapewnieniu odpowiednich warunków naszym zwierzętom, poprzez przede wszystkim:
Zobacz więcej »
2023-07-10
Tablice historyczno-edukacyjne w Prusach
W ramach realizacji Funduszu Sołeckiego w Prusach wykonano i zamontowano 3 tablice historyczno - edukacyjne na temat miejscowości. Koszt zadania 10 800 zł
Zobacz więcej »
2023-07-10
Podpisano umowę na realizację zadania; „Remont fragmentów stropodachu na budynku oświaty i wychowania w Wysiołku Luborzyckim”.
Dnia 05 lipca 2023 r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania pn.: „Remont fragmentów stropodachu na budynku oświaty i wychowania w Wysiołku Luborzyckim”. W rozstrzygnięciu postępowania na w/w zadanie został wybrany Wykonawca, tj.:
Zobacz więcej »
2023-07-07
Symboliczny czek na realizację zadania pn." Kompleksowa konserwacja kapliczki słupowej w miejscowości Wilków"
W dniu 05.07.2023 został wręczony Gminie Kocmyrzów-Luborzyca symboliczny czek potwierdzający przyznanie dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu "Kapliczki Małopolski 2023" na realizację zadania pn. "Kompleksowa konserwacja kapliczki słupowej w miejscowości Wilków". Wartość inwestycji: 53 971,19 zł
Zobacz więcej »
2023-07-07
2019-09-02