Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

podpisano umowę o przyznanie pomocy przez OSP w Marszowicach

W dniu 02.06.2023 r. została podpisana umowa o przyznanie pomocy przez Ochotniczą Straż Pożarną w Marszowicach na realizację zadania pod nazwą "Zagospodarowanie terenu dz. nr 100 w Marszowicach na cele sportowo-rekreacyjne".

Wartość dofinansowania: 108 982,00 zł.

Wniosek został złożony przy współpracy merytorycznej Gminy Kocmyrzów- Luborzyca

2023-06-09