Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Modernizacja boiska w Dojazdowie

 

Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XL/560/21 została udzielona naszej gminie pomoc finansowa na realizację zadania pn: „Kompleksowa modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z utwardzeniem podłoża pod zewnętrznymi urządzeniami siłowymi na działce nr 212/16 w Dojazdowie, gm. Kocmyrzów-Luborzyca” w ramach konkursu MIRS (Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa).

Środki pomocowe z budżetu Województwa Małopolskiego to kwota 66 940 zł, co stanowi 29,39 % kosztów ogółem inwestycji w wysokości 227 775,84 zł, będących wynikiem procedury przetargowej.

Zadaniem objęto wykonanie utwardzonej nawierzchni z kostki wibroprasowanej z podbudową pod istniejące urządzenia terenowe siłowe oraz ławki, modernizację nawierzchni boiska wraz z pomalowaniem linii gry, remont ogrodzenia boiska (czyszczenie i malowanie), montaż piłkochwytów na istniejących słupkach stalowych i wymianę elementów urządzeń boiska do koszykówki i siatkówki.

Termin realizacji zgodnie z umową o udzielenie pomocy finansowej do dnia 31 grudnia 2021 r.

Modernizacja obiektu tj. boiska wraz z poprawą stabilności urządzeń siłowych, nie tylko przyczyni się do bezpiecznego uprawiania sportu ale również do wzbogacenia atrakcyjności oferty sportowej, poprawy dostępności do bazy sportowej oraz sprzyjać będzie rozwijaniu zainteresowań sportowych wśród społeczności lokalnej.

2021-12-01