Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Wymiana pieców węglowych starego typu - kontynuacja

Projekt realizowany w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Stowarzyszenia Metropolia Krakowska pełniącego funkcję Związku ZIT.

 

Od września 2020 roku realizujemy kolejny projekt wymiany w nieruchomościach zamieszkałych pieców węglowych na źródło ogrzewania gazem lub biomasą z maksymalnym dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego /RPO WM na lata 2014-2020 / - w wysokości 7 tys. zł za wymianę pieca. W roku ubiegłym wymieniliśmy 70 pieców za łączną kwotę 460 125 zł., środki te zostały zwrócone mieszkańcom, z którymi zostały zawarte umowy o wymianę pieca. Obecnie realizujemy kolejne 57 umów a do końca tego roku, w związku z Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego zwiększającą dofinansowanie z kwoty 1 330 008,03 zł do kwoty 1 799 455,43 zł planowana jest wymiana jeszcze 83 pieców (łącznie 140 sztuk) i w kolejnym 2022 roku dalsze 50 pieców. W ramach projektu wymianą obejmiemy więc 260 starych pieców węglowych. Termin realizacji – 30 czerwca 2022 roku. Wartość całkowita projektu - 1 826 858,30 zł.

 

Czekamy na podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie uwzględniającego wprowadzone zmiany.

2021-06-08