Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Gopodarka wodno-ściekowa - dofinansowanie dla Gminy

 

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nazwa działania: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

 

Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów malej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020

 

Typ operacji: „Gospodarka wodno-ściekowa”

Na podstawie umowy podpisanej z Samorządem Województwa Małopolskiego o przyznaniu pomocy nr 00089-65150-UM0600185/19 Gmina Kocmyrzów – Luborzyca otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 028 027,00 zł na realizację zadania pn. Przebudowa ujęcia wód L1, L2, L3, L4, S1, G1, G2, R1 i R2.

2021-09-17