Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Kapliczki Małopolski 2021 - dotacja dla Gminy

W ramach konkursu „Kapliczki Małopolski 2021”, w dniu 11.08.2021 r. zostały zawarte umowy o udzielenie pomocy finansowej pomiędzy Gminą Kocmyrzów – Luborzyca, a Województwem Małopolskim, o udzieleniu dotacji na realizację zadań:

  • „Kompleksowa konserwacja krzyża przydrożnego w Wilkowie”

Szacowany całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 17 172,20 zł; w tym dofinansowanie  w wysokości 8 000,00 zł.

  • „Kompleksowa konserwacja kapliczki Matki Bożej Bolesnej z 1920 r. w Skrzeszowicach”

Szacowany całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 29 172,20 zł; w tym dofinansowanie w wysokości 12 000,00 zł.

Prace związane z konserwacją kapliczki i krzyża są w trakcie realizacji.

2021-08-31