Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Informacja o posiedzeniu Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych w dniu 18.09.2023 r.
Przewodnicząca Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych informuje, że w dniu 18.09.2023r. o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji. Proponowany porządek obrad: 1. Analiza wniosków komisji od stycznia 2023 2. Wnioski komisji z zakresu jej działalności do budżetu na 2024 3. Zapoznanie się z protokołami z zebrań wiejskich 4. Inwestycje gminne planowane do realizacji w II półroczu 2023 5. Sprawy bieżące Posiedzenie będzie transmitowane na stronie: https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/.
Zobacz więcej »
2023-09-14
XLVIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W poniedziałek 28 sierpnia 2023 r. w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie XLVIII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Obrady rozpoczęły się od części proceduralnej, podczas której Radni przyjęli porządek obrad oraz protokół z poprzedniej XLVII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2023-11-06
Zawiadomienie o XLVIII Sesji Rady Gminy w dniu 28.08.2023r.
Zawiadamiam, że w dniu 28 sierpnia 2023 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się XLVIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2023-08-23
Informacja o posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 28.08.2023
Informujemy, że w dniu 28 sierpnia 2023 r. o godz. 13.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy. Proponowany porządek obrad: 1. Zaopiniowanie projektów uchwał na Sesję. Posiedzenie będzie transmitowane na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/
Zobacz więcej »
2023-08-23
Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 28.07.2023r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że w dniu 28 lipca 2023 r. o godz. 7.30 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2023-07-25
Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Hanldu i Usług w dniu 27.07.2023r. o godz. 7.15
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług informuje, że w dniu 27 lipca 2023 r. o godz. 7.15 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2023-07-24
Informacja o posiedzeniu stałych Komisji Rady w dniu 14.07.2023r.
Informujemy, że w dniu 14 lipca 2023 r. o godz. 7.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy. Proponowany porządek obrad: 1. Przedstawienie propozycji wniosków dotyczących ogłoszonych naborów. 2. Sprawy bieżące. Posiedzenie będzie transmitowane na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/
Zobacz więcej »
2023-07-12
Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 13.07.2023
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji informuje, że w dniu 13 lipca 2023 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie skarg.
Zobacz więcej »
2023-07-11
XLVII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W poniedziałek 26 czerwca 2023 roku odbyło się posiedzenie XLVII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Sesja rozpoczęła się od czynności formalnych tj. przyjęcia porządku obrad oraz zatwierdzenia protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2023-06-27
Zawiadomienie o XLVII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w dniu 26.06.2023
Zawiadamiam, że w dniu 26 czerwca 2023 r. /poniedziałek/ o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się XLVII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2023-06-21
Przypominamy o upływie kadencji ławników
Przypominamy, iż w dniu 31 grudnia 2023 roku upływa kadencja ławników, w związku z tym, Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie zwrócił się do Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z prośbą o dokonanie wyboru ławników:
Zobacz więcej »
2023-06-21
Informacja o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w dniu 20.06.2023r
Informujemy, że w dniu 20 czerwca 2023 r. o godz. 8.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2023-06-16
2023-03-27