Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Informacja o posiedzeniu Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrodny Środowsika oraz Komisji Rolnictwa, Hanldu i Usług w dniu 3.11.2022r.
Przewodniczący Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług informują, że w dniu 3 listopada 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się wspólne posiedzenie w/w Komisji.
Zobacz więcej »
2022-10-31
Informacja o posiedzeniu Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w dniu 3 listopada 2022r.
Przewodniczący Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej informuje, że w dniu 3 listopada 2022 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2022-10-28
Informacja o posiedzeniu Komisji Wspólnej - wyjazdowej w dniu 24.10.2022r.
Informujemy, że w dniu 24 października 2022 r. o godz. 14.00 w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej (Rawałowice 144) odbędzie się wyjazdowe wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2022-10-18
Informacja o posiedzeniu Komisji Wspólnej w dniu 11.10.2022r.
Informujemy, że w dniu 11 października 2022 r. o godz. 9.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2022-10-07
XXXVIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca - podsumowanie
W poniedziałek 3 października 2022 r. odbyła się w Urzędzie Gminy XXXVIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Posiedzenie rozpoczęło się od przyjęcia przez Radę porządku obrad oraz zatwierdzenia protokołu z poprzedniej XXXVII Sesji Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2022-10-04
Zawiadomienie - Sesja Rady Gminy w dniu 3 października 2022r. o godz. 15.00
Zawiadamiam, że w dniu 3 października 2022 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Zawiadamiam, że w dniu października 2022 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2022-09-28
Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług w dniu 20.09.2022r.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług informuje, że w dniu 30 września 2022 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2022-09-27
Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 29.09.2022
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że w dniu 29 września 2022 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2022-09-26
Informacja o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 28.09.2022r.
Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że w dniu 28.09.2022 r. o godz. 7.30 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (II piętro, sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2022-09-23
Informacja o posiedzeniu Komisji Wspólnej w dniu 23.09.2022r.
Informujemy, że w dniu 23 września 2022 r. o godz. 9.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2022-09-19
Informacja o posiedzeniu Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska w dniu 20.09.2022r. o godz. 9.00.
Przewodniczący Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska informuje, że w dniu 20.09.2022 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2022-09-16
Informacja o posiedzeniu Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych w dniu 19.09.2022r.
Przewodniczący Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych informuje, że w dniu 19 września 2022 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2022-09-13
2023-03-27