Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja o posiedzeniu Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w dniu 24.06.2024r. o godz. 11.30

Przewodnicząca Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej informuje, że w dniu 24.06.2024 r. o godz. 11.30 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji.

Porządek obrad:
1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023.
2. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
Katarzyna Konewecka-Hołój

 

2024-06-19