Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie o IV Sesji Rady Gminy w dniu 24 czerwca 2024r. o godz. 13.00

Zawiadamiam, że w dniu 24 czerwca 2024 r. /poniedziałek/ o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej III Sesji Rady Gminy.
2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
3. Debata nad Raportem o stanie gminy w 2023 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania.
4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie ich zatwierdzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
6. Uchwalenie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2024-2026.
7. Podjęcie uchwał w sprawie nadania nazw ulic.
8. Wyrażenie zgody na wystąpienie Wójta Gminy z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie nieruchomości 393/5 w Skrzeszowicach.
9. Udzielenie dotacji z budżetu gminy dla jednostek OSP.
10. Zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024- 2039.
11. Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektów statutów sołectw Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
12. Sprawy bieżące i wolne wnioski.


Grzegorz Marzec
Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca


Transmisja obrad Sesji na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/

2024-06-20