Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
L Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W poniedziałek 30 października 2023 r. w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyła się L Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, w której uczestniczył także Nadleśniczy Nadleśnictwa Miechów Jan Karczmarski. Po zatwierdzeniu przez Radę Gminy protokołu z poprzedniej XLIX Sesji Rady, odbyła się dyskusja, której tematem była gospodarka leśna prowadzona na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Rozpoczęło ją wystąpienie Wójta Gminy Marka Jamborskiego, po którym głos zabrał Nadleśniczy Jan Karczmarski. Następnie, z własnymi uwagami, a także szczegółowymi pytaniami dotyczącymi gospodarki leśnej zwrócili się do pana Nadleśniczego i pana Wójta, obecni na Sesji Radni. Kolejnym punktem realizowanego porządku obrad była informacja o pracy w okresie pomiędzy XLIX a L Sesją Rady Gminy, którą przedstawił zebranym Wójt Gminy Marek Jamborski. Po zakończonym wystąpieniu pana Wójta, o przebiegu posiedzeń Stałych Komisji Rady Gminy, w analogicznym okresie, poinformowali ich Przewodniczący: Grzegorz Marzec – Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu oraz Jadwiga Łach – Komisja Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska. W dalszej części posiedzenia L Sesji Rady Gminy, Dyrektor Centrum Zarządzania Edukacją Gminy Kocmyrzów- -Luborzyca Anna Szymczyk-Sierak, przedstawiła prezentację multimedialną zawierającą szczegółową informację o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok szkolny 2022/2023. Po zakończonym wystąpieniu pani Dyrektor i zapoznaniu się z pozytywną opinią Komisji Zdrowia, Oświaty Kultury i Sportu w tej sprawie, Rada Gminy podjęła uchwałę o przyjęciu informacji dotyczącej stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023. Kontynuując obrady Radni podjęli uchwałę w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Sulechów. Po zakończeniu tej części obrad Przewodnicząca Komisji Skarg,Wniosków i Petycji Anna Szlachta przedstawiła Radzie informację o pracach, kierowanej przez nią Komisji. Po wysłuchaniu ww. wystąpienia, Radni podjęli uchwały: • w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale Nr XLVIII/450/2023 z dnia 28.08.2023 r., a dotyczącej skargi złożonej na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łuczycach; • w sprawie pozytywnego rozpatrzenia petycji dotyczącej zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy na 2024 r. i ujęcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej zadania pn. „Budowa Świetlicy Wiejskiej w Wilkowie. Kolejna podjęta przez Radę Gminy na poniedziałkowej Sesji uchwała to uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, które będą obowiązywać w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca w 2024 roku. Następnie Rada wysłuchała informacji dotyczącej złożonych oświadczeń majątkowych, którą przestawiła Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Doniec. W dalszej części posiedzenia L Sesji Rady Gminy uchwalone zostały przez Radę dwie kolejne uchwały. Były to uchwały: • w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2023; • w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2023-2035. Posiedzenie L Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończyło się, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, realizacją punktu poświęconego omówieniu spraw bieżących i przedstawieniu wolnych wniosków.
Zobacz więcej »
2023-11-06
Zawiadomienie o L Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w dniu 30.10.2023r.
Zawiadamiam, że w dniu 30 października 2023 r. /poniedziałek/ o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się L Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XLIX Sesji Rady Gminy. 2. Dyskusja na temat gospodarki leśnej realizowanej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. 3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami. 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023. 5. Nadanie nazw ulic w miejscowości Sulechów. 6. Rozpatrzenie skarg i petycji. 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 8. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych. 9. Zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023- 2035. 10. Sprawy bieżące i wolne wnioski. Małgorzata Doniec Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Transmisja obrad Sesji na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/
Zobacz więcej »
2023-10-24
Informacja o wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 30.10.2023r.
Informujemy, że w dniu 30 października 2023 r. o godz. 13.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy. Proponowany porządek obrad: 1. Zaopiniowanie projektów uchwał na Sesję. Posiedzenie będzie transmitowane na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/
Zobacz więcej »
2023-10-24
Informacja o posiedzeniu Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska w dniu 27.10.2023 o godz. 8.00
Przewodniczący Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska informuje, że w dniu 27.10.2023 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie maili. 2. Sprawy bieżące. 3. Wyjazd w teren. Część posiedzenia Komisji odbywająca się w Urzędzie Gminy będzie transmitowana na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/
Zobacz więcej »
2023-10-26
Informacja o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 26 października 2023r.
Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że w dniu 26 października 2023 r. o godz. 7.30 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023. 2. Sprawy bieżące. Posiedzenie będzie transmitowane na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/
Zobacz więcej »
2023-10-24
Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 25 listopada 2023r.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji informuje, że w dniu 25 października 2023 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie skarg. 2. Rozpatrzenie petycji.
Zobacz więcej »
2023-10-24
Informacja o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy w dniu 19.10.2023
Informujemy, że w dniu 19 października 2023 r. o godz. 8.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy. Proponowany porządek obrad: 1. Zakup działki w Wiktorowicach. 2. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości. 3. Sprawy bieżące. Posiedzenie będzie transmitowane na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/
Zobacz więcej »
2023-10-17
XLIX Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W poniedziałek 25 września 2023 roku odbyło się posiedzenie XLIX Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Poniedziałkowa sesja rozpoczęła się od zatwierdzenia protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2023-09-29
Informacja o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 26.09.2023 r.
Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że w dniu 26 września 2023 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2023-09-22
Informacja o posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 25.09.2023 r.
Informujemy, że w dniu 25 września 2023 r. o godz. 14.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2023-09-21
Zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Gminy w dniu 25.09.2023r.
Zawiadamiam, że w dniu 25 września 2023 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się XLIX Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2023-09-25
Informacja o posiedzeniu Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w dniu 22.09.2023 r.
Przewodniczący Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej informuje, że w dniu 22 września 2023 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2023-09-20
2023-03-27