Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Informacja dot. sprzedaży węgla
W dniu 4 listopada 2022 r. Gmina Kocmyrzów - Luborzyca przystąpiła do programu dystrybucji węgla kamiennego w ramach zakupu preferencyjnego, określonego w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.
Zobacz więcej »
2022-11-30
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
Przekazujemy numery telefonów i wykaz firm odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg powiatowych, gminnych i wojewódzkiej w sezonie 2022/2023.
Zobacz więcej »
2023-03-21
Konkurs dla KGW o Nagrodę Małożnki Prezydenta RP - III Edycja
Konkurs dla KGW o Nagrodę Małożnki Prezydenta RP - III Edycja. Nabór do konkursu od 12 stycznia do 12 marca 2023 r.
Zobacz więcej »
2023-01-26
Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych
Zamieszczamy komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym.
Zobacz więcej »
2023-01-26
Ponad milion złotych dofinanowania dla Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
1 196 126,00 zł na realizację inwestycji pn.: "Przebudowa zbiornika wieżowego w Karniowie oraz rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej" otrzymała Gmina Kocmyrzów – Luborzyca. Promesę na realizację tego zadania odebrał Wójt Gminy Kocmyrzów - Luborzyca podczas uroczystego przekazania promes.
Zobacz więcej »
2023-01-26
Kolejne środki zewnętrzne dla naszej gminy
Kolejne środki zewnętrzne dla naszej gminy. Wójt Gminy Kocmyrzów - Luborzyca Marek Jamborski w dniu 19.01.2023r. odebrał promesę na kwotę 75 000 zł w ramach realizowanego przez Województwo Małopolskiego projektu grantowego pt. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II".
Zobacz więcej »
2023-01-26
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP sołectw Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Ogłoszenie Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 16 stycznia 2023 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów – Luborzyca
Zobacz więcej »
2023-01-20
Efekty wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa – działania przedsiębiorcze 2022r.
W zakończonym 2022 roku udało nam się przeprowadzić dwa nabory wniosków na działania skierowane do osób chcących rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz do firm już istniejących na naszym obszarze. Dla przypomnienia prowadzimy konkursy na terenie następujących podkrakowskich gmin: Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Michałowice, Wielka Wieś i Zielonki.
Zobacz więcej »
2023-01-26
Szkolenie pt. "Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy"
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Krakowie organizuje szkolenie pt. " Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" 15.02.23r. w świetlicy wiejskiej w Dojazdowie
Zobacz więcej »
2023-01-13
Uroczyste otwarcie Filii Samorządowego Żłobka „Małe Misie” w Głębokiej
W dniu 11 stycznia 2023 roku odbyła się oficjalna uroczystość otwarcia w Głębokiej Filii Samorządowego Żłobka „Małe Misie.
Zobacz więcej »
2023-01-26
Przekazanie odzieży specjalistycznej OSP
W dniu 09.01.2023r. miało miejsce przekazanie odzieży specjalistycznej dla dziewięciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy.
Zobacz więcej »
2023-01-26
Informacja o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego w modrenizacji ewidencji gruntów i budynków Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
STAROSTA KRAKOWSKI informuje, że: w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie przy ul. Przy Moście 1 w Krakowie  w terminie od 2 stycznia 2023 r. do 23 stycznia 2023 r.,  w godzinach od 900 do 1500, jest wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
Zobacz więcej »
2023-01-26
2019-09-02