Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Małopolski Zielony Tydzień 2022
Gmina Kocmyrzów-Luborzyca po raz kolejny włączyła się do kampanii – Europejski Zielony Tydzień organizowanego w dniach od 30 maja do 5 czerwca 2022 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej. Jest to wydarzenie poświęcone kwestiom związanym z ochroną środowiska i stanowi wyjątkową okazję do promowania działań służących ochronie środowiska.
Zobacz więcej »
2022-06-15
Świetlice wiejskie
W dniu 27.05.2022 r. w imieniu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca zostały złożone dwa wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla gmin na realizację zadania polegającego na doposażeniu świetlic wiejskich - „Małopolskie świetlice wiejskie 2022”, dla świetlic wiejskich w Baranówce i Głębokiej.
Zobacz więcej »
2022-06-15
Strażackie święto w Marszowicach
W niedzielę 5 czerwca 2022 roku w Marszowicach odbyły się Gminne Obchody Dnia Strażaka, połączone z uroczystym poświeceniem, pozyskanego dla jednostki OSP Marszowice, średniego, gaśniczego samochodu bojowego Mercedes GBA 2,5x16.
Zobacz więcej »
2022-06-15
Dofinansowanie na budowę boiska w Maciejowicach w wysokości 146 290,00zł.
W dniu 26.04.2022 r. Sejmik Województwa Małopolskiego przyznał uchwałą pomoc finansową w wysokości 146 290,00zł. na realizację zadania: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem na działce 115/4 w Maciejowicach, gm. Kocmyrzów – Luborzyca”.
Zobacz więcej »
2022-06-15
Ogłoszenie Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Ogłoszenie Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 27.05.2022r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów – Luborzyca
Zobacz więcej »
2022-06-15
Raport o stanie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za 2021 rok
Szanowni Państwo, przedkładam Państwu roczny raport o stanie gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2021, podsumowujący naszą wspólną pracę na rzecz rozwoju gminy. Dokument został opracowany w związku z wymogiem art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Zobacz więcej »
2022-06-15
10 milionów złotych dla nowych inwestycji w gminie
Budowa zbiorników wyrównawczych wody pitnej w Dojazdowie i Łuczycach do celów zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej im. gen. M. Langiewicza w Goszczy. Te dwa projekty uzyskały dofinansowanie z II Edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.
Zobacz więcej »
2022-05-30
X Dni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
X Dni Gminy już wkrótce. W tym roku trwać będą dni: 10,11 i 12 czerwca. Rozpoczniemy Gminnymi Igrzyskami Szkół Podstawowych, a wieczorem na mieszkańców czekać będzie kino plenerowe. Drugi i trzeci dzień to występy i prezentacje na scenie, przegląd potraw regionalnych, pokazy strażaków, animacje dla dzieci i wiele, wiele innych atrakcji. X Dni Gminy odbywać się będą pod hasłem: „Kocmyrzów-Luborzyca- gmina dobrych relacji!”.
Zobacz więcej »
2022-05-18
„I Przegląd Małopolskiego Krakowiaka” w Gminie Kocmyrzów – Luborzyca
Organizacja „ I Przeglądu Małopolskiego Krakowiaka” w Gminie Kocmyrzów – Luborzyca to pierwsze wydarzenie folklorystyczne obejmujące swym zasięgiem całe województwo małopolskie.
Zobacz więcej »
2022-05-31
2 piknik rodzinny w Wilkowie
2 piknik rodzinny w Wilkowie. Szczegóły na plakacie.
Zobacz więcej »
2022-05-31
Można zgłaszać kandydatów do konkursu
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego Kryształy Soli - Lider Pozarządowej Małopolski 2022, XVIII edycja - Można zgłaszać najlepszych kandydatów.
Zobacz więcej »
2022-06-15
VII edycja konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich "Bitwa Regionów"
VII edycja konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich "Bitwa Regionów"
Zobacz więcej »
2022-05-25
2019-09-02