Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Zebranie wsi Głęboka - 18.09.2022r.
Sołtys wsi Głęboka zawiadamia, że w dniu 18.09.2022 r. (niedziela) o godz. 14.00 w budynku Remizy w Głębokiej odbędzie się zebranie wiejskie.
Zobacz więcej »
2022-09-13
Zebranie wsi Zastów - 17.09.2022
Sołtys wsi Zastów zawiadamia, że w dniu 17.09.2022 r. (sobota) o godz. 17.00 w Domu Ludowym w Zastowie odbędzie się zebranie wiejskie.
Zobacz więcej »
2022-09-12
Zebranie Wiktorowice 18.09.2022r.
Sołtys wsi Wiktorowice zawiadamia, że w dniu 18 września 2022 r. (niedziela) o godz. 16.00 na działce gminnej odbędzie się zebranie wiejskie.
Zobacz więcej »
2022-09-12
Zebranie w Baranówce - 18.09.2022
Sołtys wsi Baranówka zawiadamia, że w dniu 18.09.2022 r. (niedziela) o godz. 17.00 w budynku Centrum Kultury i Promocji, Baranówka, ul. Chlebowa 2 (na parterze) odbędzie się zebranie wiejskie.
Zobacz więcej »
2022-09-09
Zebranie Wola Luborzycka - 23.09.2022r.
Sołtys wsi Wola Luborzycka zawiadamia, że w dniu 23.09.2022 r. (piątek) o godz. 18.00 u Sołtysa odbędzie się zebranie wiejskie.
Zobacz więcej »
2022-09-09
Zebranie Wysiołek Luborzycki - 17.09.2022r.
Sołtys wsi Wysiołek Luborzycki zawiadamia, że dnia 17 września 2022 r. /sobota/ o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej (dawne Gimnazjum) odbędzie się zebranie wiejskie.
Zobacz więcej »
2022-09-09
Zebranie Sadowie - 16.09.2022r.
Sołtys wsi Sadowie zawiadamia, że w dniu 16.09.2022 r. (piątek) o godz. 18.00 w Remizie OSP w Goszczy odbędzie się zebranie wiejskie.
Zobacz więcej »
2022-09-06
Zebranie w Dojazdowie - 17.09.2022
Sołtys Dojazdowa zaprasza serdecznie Mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się 17.09.2022 r. (sobota) o godz. 16:00 w budynku nowej świetlicy w Dojazdowie (ul. Krakowska 114). Na zebraniu omówione zostaną: przeznaczenie środków w ramach Funduszu Sołeckiego, sprawy bieżące oraz wolne wnioski. W przypadku mniejszej niż określona w Statucie Sołectwa frekwencji (tj. 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa), zebranie w drugim terminie odbywa się w tym samym dniu po upływie 15 minut.
Zobacz więcej »
2022-09-05
Zebranie w Sulechowie - 11.09.2022 r.
Sołtys wsi Sulechów zawiadamia, że w dniu 11.09.2022 r. (niedziela) o godz. 17.00 odbędzie się zebranie wiejskie.
Zobacz więcej »
2022-09-02
Zebranie w Maciejowicach - 11.09.2022 r.
Sołtys wsi Maciejowice zawiadamia, że w dniu 11.09.2022 r. (niedziela) o godz. 17.00 w Remizie OSP w Maciejowicach odbędzie się zebranie wiejskie.
Zobacz więcej »
2022-09-02
Zebranie w Goszczy - 09.09.2022 r.
Sołtys wsi Goszcza zawiadamia, że zebranie wiejskie odbędzie się w dn. 09.09.2022 o godz 18:00 w budynku OSP Goszcza. Tematem zebrania będzie podział funduszu sołeckiego.
Zobacz więcej »
2022-09-02
Zebranie w Czulicach - 09.09.2022 r.
Sołtys wsi Czulice zawiadamia, że w dniu 09.09.2022r. o godzinie 18.00 odbędzie się zebranie wiejskie w starej szkole w Czulicach.
Zobacz więcej »
2022-09-02
2024-02-21