Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zebranie Wiejskie Sołectwa Wola Luborzycka w dniu 23.09.2023

Sołtys wsi Wola Luborzycka zawiadamia, że w dniu 23.09.2023 r. (sobota) o godz. 18.00 u Sołtysa odbędzie się zebranie wiejskie.
Plan zebrania:
1. Fundusz sołecki.
2. Sprawy bieżące.
W przypadku mniejszej niż określona w Statucie Sołectwa frekwencji (tj. 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa), zebranie w drugim terminie odbywa się w tym samym dniu po upływie 15 minut.
Sołtys
Kazimierz Rynczak
2023-09-18