Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zebranie Wiejskie Sołectwa Czulice w dniu 24.09.2023

Sołtys wsi Czulice zawiadamia, że w dniu 24.09.2023 r. (niedziela) o godz. 15.00 w Starej Szkole w Czulicach odbędzie się zebranie wiejskie.

Tematy zebrania:

1. Fundusz sołecki na 2024 r.
2. Sprawy bieżące.


W przypadku mniejszej niż określona w Statucie Sołectwa frekwencji (tj. 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa), zebranie w drugim terminie odbywa się
w tym samym dniu po upływie 15 minut. Dla prawomocności uchwał podjętych w drugim terminie zebrania wiejskiego, wyznaczonego 15 minut po pierwszym terminie,
niezbędna jest obecność co najmniej 1/20 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.

Sołtys
Aneta Caba

2023-09-14