Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zebranie Wiejskie Sołectwa Sadowie w dniu 18.09.2023

Sołtys wsi Sadowie zawiadamia, że w dniu 18 września 2023 r. o godz. 18.00 w Remizie OSP w Goszczy odbędzie się zebranie wiejskie.

W programie:
1. Fundusz sołecki na 2024.
2. Sprawy bieżące

W przypadku mniejszej niż określona w Statucie Sołectwa frekwencji (tj. 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa), zebranie w drugim terminie odbywa się w tym samym dniu po upływie 15 minut.


Sołtys
Krystyna Broś

2023-09-11