Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zebranie Wiejskie Sołectwa Rawałowice w dniu 24.09.2023

S z a n o w n i   M i e s z k a ń c y   R a w a ł o w i c
Uprzejmie informuję, że w dniu 24 września 2023 roku (niedziela) o godzinie 17,00 w remizie OSP Rawałowice odbędzie się Zebranie Wiejskie
Porządek  zebrania:
* Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia w 2024r. środków z
funduszu sołeckiego;
* Omówienie I etapu remontu kaplicy w Rawałowicach.
* Bieżące problemy Mieszkańców, zapytania i wnioski.
  W przypadku braku wymaganej frekwencji II termin zebrania wyznaczam o godzinie 17,15.
Serdecznie zapraszam do udziału.
        Z poważaniem
_     SOŁTYS RAWAŁOWIC_
_        Andrzej  Witek_
2023-09-18