Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Konsultacje dla Sołectwa Rawałowice - przypomnienie
Przypominamy Mieszkańcom Sołectwa Rawałowice, że do 2 stycznia 2023 r. mogą wziąć udział w konsultacjach, których przedmiotem jest zmiana Statutu Sołectwa Rawałowice polegająca na wyznaczeniu drugiego terminu zebrania wiejskiego jedną godzinę później po pierwszym terminie.
Zobacz więcej »
2022-12-29
Wszczęcie postępowania w spr. odszkodowania za udziały w prawie własności nieruchomości
Wszczęcie postępowania zmierzającego do ustalenia odszkodowania za udziały w prawie własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w m. Zastów
Zobacz więcej »
2022-12-16
Dystrybucja preparatu jodku potasu.
Przedstawiamy ulotkę informacyjną Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącą profilaktyki jodowej.
Zobacz więcej »
2023-09-20
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Kocmyrzów dz. 638/11 - gastronomia
Zamieszczamy wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Kocmyrzów dz. 638.
Zobacz więcej »
2022-12-14
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Krzysztoforzyce dz. 502
Zamieszczamy wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Krzysztoforzyce dz. 502
Zobacz więcej »
2022-12-14
Konsultacje dot. zmiany Statutu Sołectwa Rawałowice
Zapraszamy Mieszkańców Sołectwa Rawałowice do konsultacji, których przedmiotem jest zmiana Statutu Sołectwa Rawałowice polegająca na wyznaczeniu drugiego terminu zebrania wiejskiego jedną godzinę później po pierwszym terminie.
Zobacz więcej »
2022-12-14
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Kocmyrzów dz. 638. - parkingi
Zamieszczamy wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Kocmyrzów dz. 638. - parkingi
Zobacz więcej »
2022-12-09
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Luborzyca 52/1
Zamieszczamy wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Luborzyca 52/1.
Zobacz więcej »
2022-12-09
Wyłożenie projekt operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków
Od 2.01.2023r. do 23.01.2023r. w godzinach 9.00-15.00 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Zobacz więcej »
2022-12-06
Zebranie wiejskie wsi Wilków w dniu 7.12.2022r.
Sołtys wsi Wilków zaprasza na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się 7 grudnia 2022r. ( środa ) o godz. 19.00 w budynku ul. Dworska 1 w Wilkowie.
Zobacz więcej »
2022-12-02
Wprowadzenie nazw ulic w miejscowości Wysiołek Luborzycki (1)
W związku z wolą Mieszkańców wsi Wysiołek Luborzycki oraz w myśl podjętej uchwały sołectwa Wysiołek Luborzycki dotyczącej wprowadzenia nazw ulic, Gmina Kocmyrzów – Luborzyca informuję, iż trwają prace dotyczące wprowadzenia nazwy ulic w miejscowości Wysiołek Luborzycki.
Zobacz więcej »
2022-11-29
Zebranie Wiejskie wsi Kocmyrzów w dniu 27.11.2022
Zebranie odbędzie się 27 listopada 2022r. o godzinie 16.00 w budynku Gminnym Klubu Seniora w Kocmyrzowie ul. Centralna 115
Zobacz więcej »
2022-11-18
2024-02-21