Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zebranie Wiejskie Sołectwa Wysiołek Luborzycki w dniu 24 września 2023r.

Sołtys wsi Wysiołek Luborzycki zawiadamia, że w dniu 24 września 2023 r. /niedziela/ o godz. 17.00 w Parku Lipowym odbędzie się zebranie wiejskie.

Porządek zebrania:
1. Fundusz sołecki na 2024 rok.
2. Sprawy bieżące.

W przypadku mniejszej niż określona w Statucie Sołectwa frekwencji (tj. 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa), zebranie w drugim terminie odbywa się w tym samym dniu po upływie 15 minut.Anna Kaczmarczyk
Sołtys

2023-09-12