Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Ponowne Zebranie Wiejskie Sołectwa Prusy w dniu 20.09.2023

Sołtys wsi Prusy zawiadamia, że w dniu 20.09.2023 r. o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Prusach odbędzie się zebranie wiejskie.

Plan zebrania:
1. Zmiana zadania z Funduszu sołeckiego na 2024r.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

W przypadku mniejszej niż określona w Statucie Sołectwa frekwencji (tj. 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa), zebranie w drugim terminie odbywa się w tym samym dniu po upływie 15 minut.

Sołtys Prus
Elżbieta Konieczna

2023-09-13