Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Informacja o posiedzeniu Stałych Komisji Rady w dniu 5.12.2022r.
Informujemy, że w dniu 5 grudnia 2022 r. o godz. 14.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2022-12-01
Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 2 grudnia 2022r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że w dniu 2 grudnia 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2022-11-30
Informacja o posiedzeniu Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej oraz Komisji Rolnictwa, Hanldu i Usług w dniu 2.12.2022r.
Przewodniczący Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej oraz Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług informują, że w dniu 2 grudnia 2022 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się wspólne posiedzenie w/w Komisji.
Zobacz więcej »
2022-11-30
Informacja o posiedzeniu Komijsi Planowania i Inicjatyw Społenczych w dniu 1.12.2022r.
Przewodniczący Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych informuje, że w dniu 1 grudnia 2022 r. o godz. 8.30 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2022-11-29
Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 29.11.2022r.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji informuje, że w dniu 29 listopada 2022 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2022-11-25
Informacja o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 28.11.2022
Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że w dniu 28.11.2022 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (II piętro, sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2022-11-24
Informacja o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady w dniu 23.11.2022r.
Informujemy, że w dniu 23 listopada 2022 r. o godz. 8.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2022-11-18
Informacja o posiedzeniu Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska w dniu 22.11.2022
Przewodniczący Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska informuje, że w dniu 22.11.2022 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2022-11-17
Informacja o posiedzeniu Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych w dniu 22.11.2022r.
Przewodniczący Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych informuje, że w dniu 22 listopada 2022 r. o godz. 7.30 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2022-11-17
XXXIX Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w dniu 14.11.2022
W poniedziałek 14 listopada 2022 r. odbyło się posiedzenie XXXIX Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Rozpoczęło się od przyjęcia przez Radę porządku obrad oraz zatwierdzenia protokołu z poprzedniej XXXVIII Sesji Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2022-11-14
Zawiadomienie - Sesja Rady Gminy w dniu 14.11.2022r.
Zawiadamiam, że w dniu 14 listopada 2022 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2022-11-10
Informacja o wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 9.11.2022r.
Informujemy, że w dniu 9 listopada 2022 r. o godz. 9.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2022-11-04
2020-09-10