Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Zawiadomienie o II Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w dniu 14.05.2024r.
Zawiadamiam, że w dniu 14 maja 2024 r. /wtorek/ o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się II Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej I Sesji Rady Gminy. 2. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami. 3. Podjęcie uchwał w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady. 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski. Grzegorz Marzec Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Transmisja obrad Sesji na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/
Zobacz więcej »
2024-05-09
Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy kadencja 2024/2029
Pan Grzegorz Marzec - Przewodniczący Rady przyjmuje strony w poniedziałki w godz. 17.00-18.00 /pok. 33, II piętro Urzędu Gminy/ lub w inne dni po uzgodnieniu z Biurem Rady /tel. 12 387 16 10/.
Zobacz więcej »
2024-05-08
I Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca - kadencja 2024–2029
We wtorek 7 maja 2024 roku odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Tę pierwszą, w nowej kadencji Sesję Rady otworzył Radny Senior pan Antoni Trela. Po oficjalnym stwierdzeniu prawomocności oraz przyjęciu porządku obrad, który przedstawił Radnym pan A. Trela, głos zabrała pani Małgorzata Warzecha - Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej, która poinformowała zebranych o przebiegu pracy Komisji, podczas tegorocznych wyborów samorządowych (wybory Wójta i Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca). Po przedłożeniu powyższego sprawozdania Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej wraz z jej przedstawicielami wręczyła, członkom nowo wybranej Rady, zaświadczenia o ich wyborze. Nowo wybrani Radni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca złożyli następnie uroczyste ślubowanie, którego treść odczytał najmłodszy Radny Gminy Kocmyrzów-Luborzyca pan Grzegorz Marzec. W dalszej części obrad, zaprzysiężona już Rada Gminy, dokonała wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. W wyniku przeprowadzonego głosowania funkcję tę Rada powierzyła, Radnemu Grzegorzowi Marzec. Następnie Radny Senior, pan Antoni Trela, przekazał prowadzenie obrad I Sesji Rady Gminy nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, a Rada, kontynuując swoje posiedzenie, przeprowadziła wybór dwóch Zastępców Przewodniczącego Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. W wyniku przeprowadzonego głosowania, zostali nimi: Paweł Gruchała i Mariusz Wąsowicz. W dalszej części obrad I Sesji Rady, po otrzymaniu zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy, ślubowanie złożył pan Marek Jamborski, który w ten sposób, zgodnie z wymogami formalnymi, objął na najbliższe pięć lat funkcję Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2024-05-07
Postanowienie 554/2024 Komisarza Wyborczego II w Krakowie z dnia 24.04.2024 r. w sprawie zwołania I sesji nowo wybranej Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Postanowienie 554/2024 Komisarza Wyborczego II w Krakowie z dnia 24.04.2024 r. w sprawie zwołania I sesji nowo wybranej Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Zobacz więcej »
2024-04-25
LVI Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
25 marca 2024 roku, odbyło się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca posiedzenie LVI Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Rozpoczęło się ono od zatwierdzenia przez Radę Gminy protokołu z poprzedniej LV Sesji, która odbyła się 26 lutego br. Następnie, Wójt Gminy Marek Jamborski dokonał szczegółowego podsumowania najważniejszych zadań wraz z ich źródłami finansowania, realizowanych w kończącej się kadencji 2018-2024 oraz złożył wszystkim Radnym podziękowania za współpracę a w szczególności tym Radnym, którzy nie kandydują w nadchodzących wyborach do rady gminy - Małgorzata Doniec, Jadwiga Łach, Władysław Zięciak, Jan Małota. Specjalne słowa uznania skierował do Pani Małgorzaty Doniec - Przewodniczącej Rady Gminy za wieloletnią pracę na rzecz mieszkańców Gminy Kocmyrzów - Luborzyca oraz aktywną pomoc i wsparcie inicjatyw służących budowaniu samorządu oraz do Radnych W dalszej części obrad Wójt Gminy Marek Jamborski, przedstawił Radzie informację o pracy w okresie pomiędzy LV a LVI Sesją Rady Gminy. Po zakończeniu wystąpieniu pana Wójta, o przebiegu posiedzeń Stałych Komisji Rady Gminy, w tym samym okresie poinformowali obecnych na Sesji, Przewodniczący: Augustyn Kaczmarczyk – Przewodniczący Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, Krzysztof Krupiński – Komisja Rewizyjna, Katarzyna Konewecka-Hołój – Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych. Kontynuując obrady, Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2024 roku. W kolejnym punkcie realizowanego porządku obrad głos zabrała Przewodnicząca Komisji Skarg,Wniosków i Petycji Anna Szlachta, która przedstawiła Radzie informację o pracach, kierowanej przez nią Komisji. Po wysłuchaniu ww. wystąpienia, Radni podjęli dwie uchwały: - w sprawie uznania za bezzasadną skargi na Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. - w sprawie uznania za zasadną skargi na Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Realizując przyjęty porządek obrad Radni podjęli podczas obrad LVI Sesji kolejne uchwały. Były to uchwały: - w sprawie przekazanie Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie środków finansowych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących. - w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2024. Posiedzenie LVI Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończyło się, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, realizacją punktu poświęconego omówieniu spraw bieżących oraz przedstawieniu wolnych wniosków.
Zobacz więcej »
2024-03-25
Zawiadomienie o LVI Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w dniu 25 marca 2024r.
Zawiadamiam, że w dniu 25 marca 2024 r. /poniedziałek/ o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się LVI Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej LV Sesji Rady Gminy. 2. Podsumowanie kadencji 2018-2024. 3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami. 4. Uchwalenie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2024 r. 5. Rozpatrzenie skarg. 6. Przekazanie Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie środków finansowych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących. 7. Zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok. 8. Sprawy bieżące i wolne wnioski. Małgorzata Doniec Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Transmisja obrad Sesji na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/
Zobacz więcej »
2024-03-20
Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy w dniu 25 marca 2024r. o godz. 8.00
Informujemy, że w dniu 25 marca 2024 r. o godz. 8.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy. Proponowany porządek obrad: 1. Zaopiniowanie projektów uchwał. 2. Sprawy bieżące. Posiedzenie będzie transmitowane na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/
Zobacz więcej »
2024-03-20
Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 19 marca 2024r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że w dniu 19 marca 2024 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Kontrola realizacji umów i kosztów związanych z gminnym systemem gospodarki odpadami. 2. Sprawy bieżące. Posiedzenie będzie transmitowane na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/
Zobacz więcej »
2024-03-15
Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 18 marca 2024r.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji informuje, że w dniu 18 marca 2024 r. o godz. 8.30 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie skarg.
Zobacz więcej »
2024-03-14
Informacja o wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 14 marca 2024r. o godz. 8.00
Informujemy, że w dniu 14 marca 2024 r. o godz. 8.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy. Proponowany porządek obrad: 1. Nabór wniosków w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. 2. Sprawy bieżące. Posiedzenie będzie transmitowane na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/
Zobacz więcej »
2024-03-11
Informacja o wspolnym posiedzeniu Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej oraz Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług w dniu 14 marca 2024r.
Informujemy, że w dniu 14 marca 2024 r. po zakończeniu komisji wspólnej tj. około godziny 9.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ wspólne posiedzenie Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej oraz Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług. Proponowany porządek obrad: 1. Rozpatrzenie pism. 2. Sprawy bieżące. Posiedzenie będzie transmitowane na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/
Zobacz więcej »
2024-03-11
Informacja o posiedzeniu Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych w dniu 6.03.2024
Przewodnicząca Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych informuje, że w dniu 6.03.2024 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji. Proponowany porządek obrad: 1. Analiza zrealizowanych projektów i dotacji pod kątem finansowym (ewentualne kary po stronie gminy) od roku 2018. 2. Informacja Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej co do zgodności projektów z opisami do przetargu (w oparciu o zapytania mieszkańców). 3. Aktualne informacje o postępie przejmowania działek od Skarbu Państwa. 4. Propozycja konkursu "Jesteś tym, co jesz" dla uczniów klas I-III i klas IV-VIII. 5. Sprawy bieżące. Posiedzenie będzie transmitowane na stronie: https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/.
Zobacz więcej »
2024-03-01
2023-03-27