Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Dodatek węglowy
Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). PRZEZ PALIWA STAŁE ROZUMIE SIĘ WĘGIEL KAMIENNY, BRYKIET LUB PELET ZAWIERAJĄCE CO NAJMNIEJ 85% WĘGLA KAMIENNEGO.
Zobacz więcej »
2022-08-18
UTRUDNIENIA NA PARKINGU PRZY URZĘDZIE GMINY!
W dniu dzisiejszym tj. 17.08 rozpoczynają się prace związane z przebudową i rozbudową budynku Urzędu Gminy o platformę dźwigową (windę), w związku z czym w najbliższym czasie mogą występować utrudnienia w ruchu na terenie parkingu znajdującym się przy Urzędzie od strony kwiaciarni.
Zobacz więcej »
2022-08-17
Ostrzeżenie o burzach z gradem 1 stopnia w dniu 17.08.2022 oraz o upale 2 stopnia w dniach 16-19.08.2022
Ostrzeżenie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego o burzach z gradem 1 stopnia w dniu 17.08.2022 oraz o upale 2 stopnia w dniach 16-19.08.2022
Zobacz więcej »
2022-08-17
Spotkanie robocze w Urzędzie Marszałkowskim
Marek Jamborski, Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca wziął udział w spotkaniu z Marszałkiem Województwa Małopolskiego Witoldem Kozłowskim, podczas którego omawiano sytuacje w związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie przepisów o wymianie tzw. kotłów bezklasowych. Biorąc pod uwagę napływające  pytania od mieszkańców regionu, Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu uchwały o przesunięciu terminu obowiązywania okresu przejściowego dla obowiązku modernizacji kotłów bezklasowych o jeden rok.
Zobacz więcej »
2022-08-16
Rozmowy na temat koncepcji rozbudowy sieci wodociągowych
Przedstawiciele Wodociągów Miasta Krakowa S.A. dyrektor Wojciech Kozak i dyrektor Grzegorz Foryś spotkali się w siedzibie urzędu gminy z Markiem Jamborskim, Wójtem Gminy Kocmyrzów-Luborzyca i delegacją Zakładu Gospodarki Komunalnej. Rozmawiano na temat technicznych możliwości podłączenia gminy do dodatkowych ujęć wody pitnej ze źródeł podlegających miejskim wodociągom. Mieszkańcy gminy zaopatrywani są w wodę pitną z dziewięciu gminnych ujęć. Wobec ciągle zwiększającej się liczy nowych osadników, poszukiwane są kolejne rozwiązania służące poszerzeniu sieci wodociągowych. Pod koniec lipca gmina zaprosiła wykonawców do składania ofert na przebudowę wodnego zbiornika wieżowego w Karniowie a w najbliższym czasie planowa jest budowa dwóch dodatkowych zbiorników w Łuczycach i Dojazdowie.
Zobacz więcej »
2022-08-10
"Ekler"Baranówka zdobywcą Pucharu Wójta Gminy
W niedzielę 7 sierpnia 2022 r. na boisku sportowym w Goszczy odbył się, po dwuletniej przerwie spowodowanej obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi, piłkarski turniej o Puchar Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Rozgrywki te organizowane w naszej gminie od wielu już lat mają charakter turnieju o piłkarskie mistrzostwo Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2022-08-08
Informacja dotycząca wywozu odpadów z miejscowości Kocmyrzów i Łuczyce
W związku z dniem wolnym od pracy przypadającym na dzień  15 sierpienia 2022r. przypominamy o zmianie terminu wywozu odpadów z miejscowości:  Kocmyrzów i Łuczyce. Odbiór odpadów w tych miejscowościach zostanie zrealizowany w dniu 13.08.2022 r. (sobota).
Zobacz więcej »
2022-08-08
PROJEKT "HALO DOPŁACAMY"
Projekt realizowany w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 2014-2020 „HALO DOPŁACAMY”. Cel projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie krakowskim.
Zobacz więcej »
2022-08-01
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA
Turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca połączony z Jubileuszem XX Lecia LZS "STRAŻAK GOSZCZA" odbędzie się w dniu 7.08.2022r. o godz. 10.00.
Zobacz więcej »
2022-07-26
Zwrot podatku akcyzowego - sierpień 2022
Wszystkim producentom rolnym przypominamy o możliwości złożenia winsoku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć wniosek do wójta gminy w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.
Zobacz więcej »
2022-07-26
Projekt Ustawy o Dodatku Węglowym
W dniu 19 lipca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dodatku węglowym dla gospodarstw domowych używających węgla jako główne źródło ogrzewania domów.
Zobacz więcej »
2022-07-20
Dot. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.
W terminie 4-8 lipca 2022 roku na terenie gmin Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa odbył się cykl spotkań konsultacyjnych dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.
Zobacz więcej »
2022-07-14
2019-09-02