Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Ponad 100 tys. zł na na realizację programu "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej"
W dniu 13.05.2021 r. Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca podpisał umowę z Wojewodą Małopolskim na realizację programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”. Przygotowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wniosek o przyznanie środków z Funduszu Solidarnościowego został rozpatrzony pozytywnie i dzięki temu gmina otrzyma kwotę aż 110 762 zł przeznaczoną na realizację usługi asystenta, jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych.
Zobacz więcej »
2021-05-14
Pozyskaj dofinansowanie z Programu „Czyste Powietrze”
Przypominamy, iż od stycznia 2021 roku w tutejszym Urzędzie Gminy działa Punkt „Czystego Powietrza” dla naszych mieszkańców. Wójt Gminy Kocmyrzów – Luborzyca podpisał porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Program ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W ramach programu „Czyste Powietrze” właściciel budynku może ubiegać się o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła, modernizację instalacji c.o. i c.w.u., termomodernizację budynku, wentylację mechaniczną, a także dokumentację techniczną. Dofinansowanie przyznawane jest przez WFOŚiGW w zależności od dochodu, jaki właściciel budynku posiada. Wyróżnia się dwa stopnie dofinansowania: „podstawowy” dla osób, których dochód nie przekracza 100 000 zł netto rocznie, „rozszerzony” dla osób, których dochód w gospodarstwie wieloosobowym wynosi mniej niż 1400 zł netto na osobę na miesiąc. W gospodarstwach jednoosobowych dochód nie może być wyższy niż 1960 zł netto na miesiąc. Aby otrzymać wyższą dotację, na wymianę „kopciucha” i termomodernizację domu, potrzebne jest zaświadczenie o dochodach. Zaświadczenia o dochodach wydawane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy, na wniosek osoby zainteresowanej dofinansowaniem. Wniosek można złożyć osobiście, przesłać pocztą lub przez platformę ePUAP. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców do kontaktu z pracownikami Urzędu Gminy w celu uzyskania porady, złożenia wniosku o dofinansowanie, bądź też rozliczenia poniesionych kosztów z zakresu ochrony powietrza do WFOŚiGW. Rozpatrywanie wniosków i udzielanie dofinansowania wnioskodawcom to już kompetencja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Doradztwo dla mieszkańców Gminy Kocmyrzów – Luborzyca jest bezpłatne! Główny Ekodoradca – Aneta Caba Ekodoradca – Karolina Duk Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, ul. Jagiellońska 7, parter, pok. nr 9, tel. 12 387 14 10, wew. 41, ekoteam@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl
Zobacz więcej »
2021-05-13
Płatność II raty podatku i odpadów u sołtysów - informacja
Informujemy, iż wpłaty za II ratę podatku oraz odpadów komunalnych można dokonać bezpośrednio u sołtysów następujących miejscowości:
Zobacz więcej »
2021-05-12
Promesy dla małopolskich uczniów
W dniu 11.05.2021 r. w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie promes w ramach projektu grantowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych – Grant 1. Gmina Kocmyrzów – Luborzyca otrzymała dofinansowanie w kwocie 74 907 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego do nauki zdalnej dla uczniów szkół z terenu Gminy. Promesę na ręce Wójta Gminy Kocmyrzów- Luborzyca Marka Jamborskiego wręczyli Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Tomasz Urynowicz oraz Członek Zarządu Województwa Marta Malec – Lech.
Zobacz więcej »
2021-05-12
XXIV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
10 maja 2021 r. odbyło się w trybie zdalnym, ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z pandemią COVID-19, posiedzenie XXIV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Rozpoczęło się ono od części proceduralnej, podczas której Radni zatwierdzili porządek obrad oraz przyjęli protokół z poprzedniej XXIII Sesji Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2021-05-11
Dofinansowanie dla Gminy w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
W dniu 10.05.2021 r. Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, w obecności Starosty Krakowskiego Wojciecha Pałki, oficjalnie wręczył na ręce Wójta Gminy Kocmyrzów – Luborzyca Marka Jamborskiego, promesę na kwotę 1 557 665,56 zł z przeznaczeniem na remont drogi gminnej 600307K w miejscowości Luborzyca na odcinku o długości 1,1 km. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. O otrzymaniu przez Gminę dofinansowania na remont drogi gminnej informowaliśmy już pod koniec kwietnia br. w poniższym artykule
Zobacz więcej »
2021-05-10
Ochrona pszczół
Pomimo wyjątkowo chłodnej wiosny zbliża się pora kwitnienia drzew, a prace polowe trwają z pełną intensywnością. To dobry moment, aby przypomnieć sobie podstawowe zasady używania środków ochrony roślin.
Zobacz więcej »
2021-05-10
Akcja szczepienia lisów
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie informuje, że w dniach od 7 do 14 maja 2021 r. na terenie województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie.
Zobacz więcej »
2021-05-07
Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 10.05.2021 r.
Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - /t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713/, zwołuję XXIV Sesję Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na dzień 10 maja 2021 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.
Zobacz więcej »
2021-05-06
Setne urodziny Pana Mieczysława Żurka
5 maja 2021 roku miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Tego dnia swoje setne urodziny obchodził mieszkaniec naszej gminy Pan Mieczysław Żurek z Łuczyc. Z tej wyjątkowej okazji Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marek Jamborski złożył Dostojnemu Jubilatowi serdeczne gratulacje i życzenia kolejnych lat życia, bogatych w zdrowie i szczęśliwe chwile.
Zobacz więcej »
2021-05-05
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy 06.05.2021 r.
Informujemy, że w dniu 6 maja 2021 r. o godz. 9.00 odbędzie się w trybie zdalnym wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy. Omawianymi tematami będą m.in.: omówienie konsultacji projektów statutów sołectw, wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych, sprawy bieżące. Ze względu na sytuację epidemiczną będzie możliwość obejrzenia transmisji posiedzenia na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/
Zobacz więcej »
2021-05-05
04.05.2021 - Dzień Strażaka
Z okazji Dnia Strażaka wszystkim Druhnom i Druhom składamy serdeczne życzenia i podziękowania za poświęcenie i trud w ratowaniu życia, zdrowia i mienia ludzkiego. Życzymy, aby ta trudna praca była źródłem satysfakcji oraz powodem do dumy, a społeczne uznanie towarzyszyło Wam w codziennej działalności.
Zobacz więcej »
2021-05-04
2019-09-02