Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Kocmyrzów – Luborzyca z organizacjami pozarządowymi - 2022
Wójt Gminy Kocmyrzów – Luborzyca zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) do zgłaszania wniosków/opinii do projektu rocznego „Programu współpracy Gminy Kocmyrzów – Luborzyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.
Zobacz więcej »
2021-10-05
Zjazd Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych
W sobotę 2 października br.,w remizie OSP Goszyce odbyły się obrady Zjazdu Gminnego ZOSP RP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Zjazd rozpoczął się od przeprowadzenia czynności organizacyjnych, takich jak: wybór komisji zjazdowych i Przewodniczącego obrad, którym został druh Zbigniew Wawro (OSP Czulice).
Zobacz więcej »
2021-10-05
Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu
Gmina Kocmyrzów-Luborzyca po raz kolejny włączyła się do kampanii – Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu w dniach od 16 do 22 września 2021r. z inicjatywy Komisji Europejskiej – Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu.
Zobacz więcej »
2021-09-27
Szczepienia przeciw COVID -19 w Kocmyrzowie
W niedzielę 26 września br. w Ośrodku Zdrowia w Kocmyrzowie zorganizowana została akcja szczepień przeciwko COVID – 19 szczepionką firmy Johnson&Johnson. Była ona prowadzona przez personel medyczny Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, na co dzień pracujący we wspomnianym Ośrodku.
Zobacz więcej »
2021-09-27
Wydłużenie linii 262 do Rawałowic.
W dniu dzisiejszym, tj. 27.09.2021 r. autobus linii 262 po raz pierwszy pojechał po wydłużonej stałej trasie Czyżyny Dworzec do pętli Rawałowice Kapliczka.
Zobacz więcej »
2021-09-27
Poświęcenie kapliczki w Prusach
22.09.2021 r. w Prusach odbyła się skromna uroczystość poświęcenia kapliczki po konserwacji. Kapliczkę Matki Bożej Niepokalanie Poczętej wzniesiono w roku 1949.
Zobacz więcej »
2021-09-23
Zebranie wiejskie sołectwa Krzysztoforzyce 26.09.2021 r.
Sołtys wsi Krzysztoforzyce zawiadamia, że dnia 26.09.2021 r. (niedziela) o godz. 16.00 w budynku świetlicy wiejskiej odbędzie się zebranie wiejskie.
Zobacz więcej »
2021-09-23
„KAPLICZKI MAŁOPOLSKI 2021” – zakończenie prac
Zakończone zostały prace konserwatorskie przy krzyżu przydrożnym w Wilkowie (dofinansowanie z budżetu województwa małopolskiego w wysokości 8 000 zł) oraz przy kapliczce Matki Bożej Bolesnej z 1920 roku w Skrzeszowicach (dofinansowanie 12 000 zł). Koszty z budżetu gminy w wysokości 26 344,40 zł pokryły opracowanie programów prac konserwatorskich, wykonanie tabliczek informacyjno-promocyjnych oraz w części prace konserwatorskie. Pozostaje złożenie sprawozdań z realizacji zadań i ostateczne rozliczenie otrzymanych dotacji.
Zobacz więcej »
2021-09-22
Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 27.09.2021 r.
Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - /t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372/, zwołuję XXIX Sesję Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na dzień 27 września 2021 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad.
Zobacz więcej »
2021-09-21
Ogłoszenie o naborze w WFOŚiGW w Krakowie
Na prośbę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zamieszczamy ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy.
Zobacz więcej »
2021-09-21
Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 2021
Gmina Kocmyrzów-Luborzyca włącza się do kampanii – Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 16-22 września 2021. W tych dniach Gmina planuje szereg akcji edukacyjno-promocyjnych w szkołach/przedszkolach oraz na parkingach „Parkuj i jedź” o tematyce związanej z hasłem przewodnim ETZT 2021 w tygodniu działań.
Zobacz więcej »
2021-09-20
Rozpoczęcie prac geodezyjnych na terenie gminy
Starosta Krakowski informuje o rozpoczęciu prac geodezyjnych w okresie od 20 września 2021 r. do 20 lutego 2023 r. mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie jednostki ewidencyjnej Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2021-09-17
2019-09-02