Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Termomodernizacja w Łuczycach - zakończona

W ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalno – usługowego, montaż instalacji gazowej wraz z wymianą kotła w miejscowości Łuczyce” Gmina Kocmyrzów – Luborzyca pozyskała dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego, Programu TERMO na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła w budynku mieszkalno – usługowym w Łuczycach, ul. Dworska 1 (premia MZG z opcją grantu MZG).


Zakres prac termomodernizacyjnych obejmował w szczególności następujące roboty:
- ocieplenie elewacji budynku (w tym balkonów), wymiana obróbek i elementów blacharskich;
- ocieplenie stropodachu;
- ocieplenie stropu nad piwnicami;
- wymianę okien w przyziemiu;
- wymianę drzwi wejściowych do budynku;
- montaż drzwi do piwnic w przyziemiu (EI30) oraz w przedsionku części usługowej;

W ramach wymiany źródła ciepła, wymieniono istniejący kocioł na paliwo stałe, na kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania oraz dokonano montażu instalacji gazowej.
Przedsięwzięcie termomodernizacyjne przyczyni się poprawy stanu technicznego budynku, do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło w obiekcie, a tym samym przyniesie pozytywny efekt ekologiczny. Rezultaty inwestycji korzystnie wpłyną również na standard i komfort użytkowania budynku przez mieszkańców i pacjentów ośrodka zdrowia.


Całkowita wartość inwestycji wynosi: 424 802,46 zł
Dofinansowanie z Programu TERMO: 292 293,33 zł
- premia MZG (mieszkaniowy zasób gminy) – 196 459,45 (pomniejszona o prowizję z tytułu przyznanej premii w wysokości 1 178,76 zł);
- grant MZG (mieszkaniowy zasób gminy) – 95 833,88 zł.

2023-12-28