Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Doposażono świetlicę wiejską w Głębokiej

 

Zakończono realizację zadania pn. „Podniesienie standardów i jakości życia w sołectwie Głęboka poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej”.

Całkowita wartość projektu wyniosła 44 333,71 i obejmowała zakup mebli gastronomicznych, lamp, wykonanie zabudowy regałów oraz wykonanie tablicy informującej o pozyskanym dofinansowaniu. Umowa opiewa na 42 857,14 zł, z czego dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego stanowi 30 000,00 zł.

Zadanie współfinansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. „Małopolskie świetlice wiejskie 2023”.

2023-12-28