Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Uroczyste przekazanie sztandaru i otwarcie nowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem dydaktycznym przy Szkole Podstawowej w Goszycach

W czwartek 8 października 2020 roku w Szkole Podstawowej w Goszycach odbyła się podwójna uroczystość: uroczyste otwarcie nowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i dydaktycznym oraz poświęcenie i przekazanie sztandaru Szkole. Uroczystość ta rozpoczęła się od powitania przybyłych do Goszyc zaproszonych Gości przez Wójta Gminy pana Marka Jamborskiego oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goszycach panią Iwonę Tutaj – Niklińską. Wśród obecnych tego dnia w Goszycach Gości byli m.in.: Starosta Powiatu Krakowskiego Wojciech Pałka, Dyrektor Biura Stowarzyszenia Metropolia Krakowska Daniel Wrzoszczyk, Burmistrz Miasta i Gminy Słomniki Paweł Knafel, Wójt Gminy Koniusza Wiesław Rudek, Zastępca Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Henryk Jończyk, Radni Powiatu Krakowskiego – Włodzimierz Okrajek i Włodzimierz Tochowicz, reprezentująca Małopolskiego Kuratora Oświaty wizytator Sylwia Ptasznik, Komendant Gminny ZOSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Andrzej Szwajca, Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Goszycach Grzegorz Kułaga, proboszcz parafii w Luborzycy ksiądz Tadeusz Majcher, wikariusz parafii w Luborzycy ksiądz Mieszko Ćwiertnia, Radni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca tej i poprzedniej kadencji wraz z Przewodnicząca Rady Małgorzatą Doniec, Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów Danuta Sokół, byli i obecni Sołtysi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, przedstawiciele Rady Rodziców SP Goszyce, Dyrektorzy gminnych placówek oświatowych, Wiesław Wójcik – Zastępca Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Anna Szymczyk – Sierak – Sekretarz Gminy i Dyrektor Centrum Zarządzania Edukacją, Grażyna Wójcik – Przewodnicząca KGW Goszyce, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły, przedstawiciele firm, które realizowały zadanie budowy nowej sali gimnastycznej w Goszycach, grono pedagogiczne i pracownicy szkoły, pracownicy Urzędu Gminy oraz przedstawiciele firm działających na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca.

Po zakończonym powitaniu, obecni na czwartkowych uroczystościach w Goszycach obejrzeli okolicznościową prezentację multimedialną poświęconą osobie Patrona Szkoły Tadeusza Kościuszki oraz historii szkoły w Goszycach.

W dalszej części uroczystości odbyła się ceremonia poświęcenia i przekazania sztandaru szkole. Rozpoczęło ją uroczyste poświęcenie sztandaru przez proboszcza parafii w Luborzycy księdza Tadeusza Majchera. Następnie zaś Poczet Rodziców przekazał sztandar Dyrektor Szkoły pani Iwonie Tutaj – Niklińskiej, która z kolei uroczyście przekazała go uczniom. Odbierając z rąk pani Dyrektor sztandar chorąży Pocztu Sztandarowego Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Goszycach, uczeń klasy VIII Mateusz Kowalczyk ślubował: „My uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Goszycach przyjmując ten sztandar przyrzekamy otaczać go czcią i dbać o to, by właściwym postępowaniem i rzetelną nauką przyczynić się do szerzenia wartości, które symbolizuje”. Symbolicznym dopełnieniem przekazania sztandaru szkole w Goszycach było ślubowanie uczniów tej szkoły na otrzymany sztandar.

Po zakończeniu tej części ceremonii głos zabrał Wójt Gminy pan Marek Jamborski, który przedstawił w nim historię podejmowanych działań, które doprowadziły do dzisiejszej uroczystości otwarcia nowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i dydaktycznym w Goszycach. Dopełnieniem wystąpienia pana Wójta była wypowiedź Dyrektor SP w Goszycach Iwony Tutaj - Niklińskiej, w której przybliżyła ona zebranym szczegółowe dane o nowo powstałym obiekcie.

Następnie, po wystąpieniu pana Wójta oraz pani Dyrektor, nastąpiło uroczyste otwarcie nowej sali gimnastycznej w Goszycach. Przecięcia symbolicznej wstęgi, dokonali wspólnie: pan Wojciech Pałka – Starosta Powiatu Krakowskiego, pan Marek Jamborski – Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, uczeń klasy VIII Szkoły Podstawowej w Goszycach Mateusz Kowalczyk, pani Małgorzata Doniec – Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, pan Augustyn Kaczmarczyk – Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca oraz pani Iwona Tutaj – Niklińska – Dyrektor SP w Goszycach.

Po zakończeniu tej części ceremonii, proboszcz parafii w Luborzycy ksiądz Tadeusz Majcher, dokonał uroczystego poświęcenia nowej sali gimnastycznej. Następnie zaś odbyło się przekazanie symbolicznego „Klucza” do budynku nowej sali Dyrektor Szkoły Iwonie Tutaj - Niklińskiej przez Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marka Jamborskiego.

Z kolei krótkie wystąpienia gratulacyjne wygłosili obecni w Goszycach Goście: Starosta Powiatu Krakowskiego Wojciech Pałka, Radny Powiatu Krakowskiego Włodzimierz Tochowicz, reprezentująca Małopolskie Kuratorium Oświaty Sylwia Ptasznik, Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Doniec, Zastępca Przewodniczącej Rady Augustyn Kaczmarczyk. Symboliczne upominki w postaci sprzętu sportowego przekazali pani Iwonie Tutaj - Niklińskiej Starosta i Radni Powiatu Krakowskiego oraz Dyrektor BSR w Kocmyrzowie Sabina Sitko.

W dalszej części uroczystości w Goszycach pani Iwona Tutaj - Niklińska wręczyła symboliczne wiązanki kwiatów panu Wójtowi Markowi Jamborskiemu, pani Przewodniczącej Małgorzacie Doniec oraz pani Annie Wójcik, jako wyraz podziękowania za ich działalność na rzecz rozwoju szkoły w Goszycach.

Uroczystość przekazania sztandaru i otwarcia budynku nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Goszycach zakończył specjalnie na tę okazję przygotowany przez uczniów i nauczycieli tejże szkoły program artystyczny, który nagrodzony został przez wszystkich obecnych w Goszycach gorącymi brawami.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, Goście, z dużym zainteresowaniem i uznaniem zwiedzali nowo otwartą salę gimnastyczną wraz z jej zapleczem socjalnym i dydaktycznym.

 

2020-10-08