Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Remont dróg powiatowych w Czulicach i Goszczy

W dniu 13.10.2020 r. odbyło się spotkanie w terenie, podczas którego dokonano przekazania dróg przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego wykonawcy Firmie PRODiM Oskar Niezabitowski, celem wykonania robót drogowych.

Zakres robót obejmuje remont drogi powiatowej nr 1268K w miejscowości Czulice-Wronin i drogi powiatowej nr 2154K w miejscowości Goszcza-Kielnik.

Zadanie jest realizowane w ramach Inicjatyw Samorządowych, udział finansowy Gminy stanowi 40% kosztów zadania.

2020-10-13